Fælles anbefalinger til karakterskalaen fra 13 lederforeninger på uddannelsesområdet

I lyset af de politiske overvejelser om at justere karakterskalaen er 13 lederforeninger på uddannelsesområdet – fra grundskole til videregående uddannelser – gået sammen om at formulere en række fælles anbefalinger til en justering af karakterskalaen.

Overordnet anbefaling
De 13 lederforeninger er enige om, at der er en række udfordringer forbundet med den nuværende karakterskala og dens anvendelse. Samtidig ser foreningerne store transaktionsomkostninger forbundet med at indføre en ny karakterskala.

Det er lederforeningernes vurdering, at udfordringerne med karaktergivningen ikke alene handler om selve den numeriske skala, men også bl.a. spørgsmålet om absolut eller relativ karaktergivning, trinbeskrivelserne og fagenes målbeskrivelser.

Derfor er det foreningernes overordnede anbefaling, at der ses nøje på, hvilke uhensigtsmæssigheder der kan afhjælpes gennem ændringer af anvendelsen af skalaen. Problemerne løses ikke alene ved at ændre selve den numeriske skala.

Konkrete anbefalinger
Lederforeningerne har otte konkrete anbefalinger til karakterskalaen. Læs de konkrete anbefalinger i denne pdf

De 13 foreninger er:

 • Danmarks Private Skoler og Gymnasier
 • Danske Erhvervsakademier
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Dansk Friskoleforening
 • Danske Gymnasier
 • Danske HF & VUC
 • Danske Landbrugsskoler
 • Danske Professionshøjskoler
 • Danske SOSU-skoler
 • Danske Universiteter
 • Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle uddannelser
 • Rektorkollegiet for de Maritime Uddannelser
 • Skolelederforeningen

Anbefalingerne er sendt til børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren d. 7. februar 2020 og omtalt i Jyllands-Posten søndag d. 16. februar 2020.

Illustration: Colourbox.dk