Fællesbrev fra skolen aktører vedrørende gradvis genåbning af skolerne

Sammen med de øvrige parter omkring folkeskolen har Skolelederforeningen lavet en fælles udmelding vedrørende gradvis genåbning af skolerne.

Statsministeren har meldt ud, at der efter påske vil ske en gradvis genåbning af det danske samfund, hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at det er forsvarligt. Regeringen har endnu ikke taget beslutninger for, hvad det betyder for, hvornår nødundervisningen i folkeskolen gradvist kan erstattes af den almindelige undervisning og skolegang.

I forlængelse af myndighedernes udmeldinger vil KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, Lederforeningen i BUPL og BKF løbende være i kontakt og drøfte forhold, der relaterer sig til skoledagen, herunder undervisningens organisering.

I den forbindelse har KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, Lederforeningen i BUPL og BKF udsendt et fællesbrev, som også i dag fredag den 3. april sendes til Skolelederforeningens lokalformænd.

Læs fællesbrevet her