Finanslov 2021: Også noget til skoler, børn og unge

Finansloven for næste år blev som bekendt forhandlet på plads i går. Blandt en ny velfærdspakke, grøn omstilling og stimulering af økonomien fylder folkeskolen ikke meget. Men der er alligevel en del tiltag rettet mod børn, unge og deres institutions- og skoleliv.

Bag finanslov 2021 står S-regeringen, støttepartierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten samt Alternativet. Den er af finansminister Nicolai Wammen betegnet som en Corona-finanslov, altså en smal en af slagsen, der primært ’skal holde hånden under Danmark’ i en sundhedsmæssig og økonomisk krisetid.

Der afsættes 200 mio. kr. årligt fra næste år til flere voksne i daginstitutionerne. Indfasningen af de omtalte minimumsnormeringer rykkes ét år frem. Desuden afsættes ekstra taxametermidler til at styrke gymnasiale uddannelser stx og hf samt de erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

En styrket indsats sker altså før og efter, folkeskolen er ind over, men kan have en positiv afsmittende effekt i ind- og udskoling. Med 400 millioner kr. i 2021 ventes udmøntningen af den milliard, der blev aftalt i sidste års finanslov om ansættelse af flere lærere i folkeskolen, at fortsætte.

Der er herudover en række mindre områder, hvor skoler, børn og unge er prioriteret i den nye aftale:

  • Der er afsat 5 mio. kr. årligt i 2021-23 til en pulje, der skal styrke seksualundervisningen i skolen. Skolerne ansøger midler via Undervisningsministeriet.
  • Partierne har afsat 185 mio. kr. i 2021-24 til kulturindsatser for børn og unge, hvor folkeskolerne kan tilknytte professionelle (hus)kunstnere, indkøbe nye bøger m.m.
  • Levende Musik i skolen og landsdelsorkestrene får 10 mio. kr. årligt i 2021-24, for at øge kvaliteten i arrangementer og koncerter for børn og unge på skoler.
  • Hjælp til børn og unge udsat for digitale krænkelser. Der er afsat 4 mio. kr. om året i 2021 og 2022 til at styrke Red Barnets rådgivningstjeneste samt støttegrupper.
  • Gratis psykologhjælp til unge under 25 år. Med 23 mio. kr. næste år og derefter 47,2 mio. årligt udvides og permanentgøres den eksisterende forsøgsordning.
  • Der er afsat 520 mio. kr. til flere cykelstier på statsvejene over de næste 3 år. Desuden er afsat 150 mio. kr. til medfinansiering af kommunale cykelprojekter.

Den samlede finanslov er på ca. 3000 sider, men kan læses i en PIXI-udgave her.

Kilde: Finansministeriet

Foto: Colourbox.dk