Folder: De andre, det er os

I samarbejde med Børne- og Kulturchefforeningen har Skolelederforeningen udarbejdet folderen 'De andre, det er os! - Børn skal undervises i eller så tæt på det almene fællesskab som muligt', som omhandler arbejdet med inkluderende fællesskaber.

Skolelederforeningen har fokus på opgaven med inkluderende fællesskaber. En opgave, som i stigende grad presser skolen og skoleledelsen. Det viser bl.a. vores store medlemsundersøgelse fra 2020 'Skolelederforeningens undersøgelse om kvalitet i ledelsesvilkår 2020'. 

Undersøgelsen giver et stort indblik i ledelsesvilkårene i folkeskolen, og den viser, at opgaven med inkluderende fællesskaber tager uforholdsmæssigt meget af skoleledelsens tid. Den viser også, at især 'økonomi' bekymrer skolelederne, når de i undersøgelsen bliver spurgt nærmere ind til området 'ledelse af specialundervisning, inklusion mv.' Også samarbejdet på det sociale område/sagsbehandling udfordrer her.

Derfor har vi i Skolelederforeningen fokus på inkluderende fællesskaber.

Vi har blandt andet, i samarbejde med Børne- og Kulturchefforeningen, udarbejdet folderen 'De andre, det der os!'.

I folderen foreslår vi at arbejde med seks hovedtemaer:

1. Udvikling af kompetencer

2. Kvalitetssikring

3. Tidlig, forebyggende indsats

4. Ressourcer

5. Grundviden og viden

6. Indsatstrappen

Læs folderen 'De andre, det er os!'