Elever får stort udbytte af at gå i folkeskolens 10. klasse

En ny stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut blandt landets 10. kl. elever viser bl.a., at langt de fleste elever oplever, de får løftet deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Og at året giver mange dem afklaring og modning, der skal til for at fortsætte fremad…

Hovedparten af elever oplever et fagligt løft i 10. klasse, især de fagligst svageste, viser EVA’s nye rapport, der har spurgt eleverne. Andelen er større (63%), end blandt fx efterskoleelever (53%). Fx ses en stigning for 10. kl. eleverne i prøvekaraktererne fra 9. til 10. klasse i både dansk og matematik skriftligt.

Rapporten viser, at eleverne i løbet af 10. klasser oplever, at der sker en øget faglig selvtillid fra 9. til 10. klasse, hvilket styrker deres tro på deres evner og lyst til at gå videre i ungdomsuddannelse.

Hovedparten af eleverne oplever desuden at udvikle sig personligt og socialt i 10. klasse. De oplever 10. kl.-års-forløbet som værende en frisk (ny) start med en anderledes varierende skoledag med en inkluderende og differentierende måde at tilrettelægge undervisningen på.

Henning Rasmussen, formand for Landsforeningen af 10. klasser, og næstformand i Skolelederforeningen Dorte Torp Andreas, er tilfredse med rapporten om 10. klasse, som EVA har offentliggjort i dag.

De siger samstemmende, at det ”Med denne rapport i hånden vil det være meget vanskeligt for politikere at kræve en nedlæggelse af 10. klasse i kommunalt regi, og/eller en flytning til erhvervsskoler”. Det står klart, at eleverne oplever dette særlige skoleår som et vigtigt, positivt tilbud.

Den nye EVA-undersøgelse understreger vigtigheden af at bevare 10. kl. som et selvstændigt til uddannelsestilbud til de unge.

Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen siger: ”Rapporten bekræfter os i at det er vigtigt, at vi også fremover giver eleverne mulighed for at vælge 10. klasse som vi kender det. Elever der går i 10. klasse oplever et fagligt, personligt og socialt løft og føler sig mere afklaret i forhold til uddannelsesvalg”

Henning Rasmussen, formand for Landsforeningen af 10. klasser, siger: ”Jeg er glad for denne positive historie om 10. klasse, der viser, at det rundt om i landet lykkes at løfte elevernes kompetencer og givet eleverne tro på deres evner og lyst til at uddanne sig videre i ungdomsuddannelser - på trods af, at en del af eleverne møder op skolemættede og uden overblik over deres interesser og muligheder”

 

LÆS EVA’s nye rapport HER

Samt et udvalg af de vigtigste resultater HER