Forberedelse hjælper nordjysk skole under hjemsendelse

Fagligt er niveauet i den virtuelle undervisning højt på Strandby Skole nord for Frederikshavn, men relationsarbejdet er vanskeligt, når eleverne er sendt hjem. Det fortæller skoleafdelingsleder Mogens Brag, der her i november for anden gang med kort varsel stod overfor en hjemsendelse af elever.

Mogens BragWhiteboardet var komplet overskrevet med spørgsmål, da ledertemaet, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten gik på weekend den 6. november. De var samlet for at finde ud af, hvordan skolen skulle agere efter pressemødet, hvor statsminister Mette Frederiksen bekendtgjorde “en regulær nedlukning af Nordjylland”.

For det er en kompliceret opgave at omsætte retningslinjerne til handling på skolen, som har 500 elever fra 0. til 9. klasse.

“Vi var nødt til at prioritere. Hvad skal vi have afklaret, for at vi overhovedet kan starte mandag morgen? Resten må vi finde ud af hen ad vejen,” fortæller Mogens Brag. 
Afgørende var det for eksempel, om lærere, der bor udenfor kommunen, kunne møde på arbejde.

“Vi vidste ikke, om man forestillede sig, at de kunne stå for den virtuelle undervisning. Det blev heldigvis hurtigt afklaret, at undervisning hører under “kritiske funktioner”. Det ville have sænket kvaliteten af undervisningen betragteligt, hvis 1. klasses klasselærer skulle undervise i 9. og omvendt,” mener Mogens Brag.

Situationen kræver, at han som leder må træffe beslutninger uden at være helt sikker på detaljerne, forklarer han:

“Vi må gøre det, så godt vi kan, og så må vi tage de ørefigner, der kommer, hvis vi gør noget forkert”.

Har forberedt hjemsendelse
Fagligt var skolen helt anderledes klædt på til den virtuelle undervisning end under forårets pludselige nedlukning.

“Vi har aldrig helt sluppet det, men er forsat med at teste udstyr og eksperimentere, fordi vi ville være forberedt på en hjemsendelse, hvis nogen blev smittet. Vi havde ikke forudset denne situation, men forberedelsen kommer os virkelig til gode nu,” siger Mogens Brag.
Måske netop af den grund er stemningen blandt lærerne præget af gåpåmod, oplever han.

“Nogle lærere er helt høje af den faglige udfordring. Andre føler sig lidt mere usikre. En har valgt at møde på skolen, hvor der er hjælp at hente hos kollegerne. Men der er en positiv og konstruktiv tilgang til det.”

Nedlukningen på skoler i Nordjylland

  • Regeringens nedlukning af Nordjylland rammer skolerne i følgende kommuner: Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Hjørring.

  • Undervisning og børnepasning betragtes som kritiske funktioner, så lærere og pædagoger, der bor i en anden kommune end den, de arbejder i, må gerne krydse kommunegrænserne.

  • Elever må ikke krydse kommunegrænserne. Sårbare elever og elever, der modtager specialundervisning, er undtaget og må godt møde fysisk på skolen, hvis skolelederen skønner, at det er nødvendigt.
    Elever, der bor i en anden kommune, skal tilbydes virtuel undervisning.

  • Nødundervisningscirkulæret gælder i nedlukningsperioden, så skolerne kan for eksempel vælge at udskyde undervisning i praktisk/musiske fag, som det er vanskeligt at gennemføre på afstand.

  • Ved undervisning på skolen skal der holdes minimum 1 meters afstand mellem eleverne.
    De må ikke blandes på tværs af klasser, så de skal for eksempel holde frikvarter adskilt.

 Det betyder også, at ambitionen er at gennemføre undervisning i hele fagrækken, selvom nødundervisningscirkulæret giver mulighed for at udskyde praktisk-musiske fag.

“Vi vil helst så tæt på omfanget og kvaliteten af undervisningen som normalt,” siger Mogens Brag.

Stor utryghed
Vanskeligere er det at håndtere relationsarbejdet, som netop er ekstra vigtigt i en tid præget af frygt og usikkerhed.

“Især i den første uge var vi alle fulde af tanker og bekymringer: Hvad sker der med den her Cluster 5? Vil en stor del af forældrene miste deres job? Vil en masse mennesker blive dødssyge omkring os? Vi har også minkavlere blandt forældrene, som står i en vanskelig situation, og hvis børn kan føle sig klemt,” siger Mogens Brag.

Derfor er lærere som led i skolens udvidede trivselsindsats blevet bedt om at tale med disse elever og undersøge, om de for eksempel er udsat for udskamning eller mobning.

“Det ser heldigvis ikke ud til at være tilfældet, men vi er opmærksomme på risikoen.”

Mogens Brag er både opmærksom på at tage hånd om de sårbare elever og på, at nogle elever som ikke hidtil har været sårbare, kan risikere at blive det.

“Jeg har bedt lærerne gennemføre planlagte skole-hjem-samtaler virtuelt, og i de situationer, hvor de finder det nødvendigt, må de også mødes med forældrene med al den afstand og håndsprit, det kræver. Når vi er pålagt at drive skole i denne situation, er det relationelle hensyn en del af billedet. Vi skal ikke skubbe en pukkel af opgaver indenfor skole-hjem-samarbejdet foran os og skabe sårbare børn undervejs.”

GENREFOTO: Colourbox.dk