Foreningens politik: Inkluderende fællesskaber - Folkeskolen er for alle!

Danmarks børn fortjener en folkeskole præget af høj kvalitet og inkluderende fællesskaber! På den baggrund har Skolelederforeningen formuleret et politikpapir.

Folkeskolen udgør et godt fundament, og folkeskolen er den vigtigste samfundsdannende institution.

Folkeskolen er forudsætningen for udviklingen af vores demokratiske samfund. Derfor skal folkeskolen afspejle og rumme alle typer af mennesker i vores samfund.

Folkeskolen skal være folkeskolen for alle!

For at vi kan lykkes med en folkeskole for alle, skal folkeskolen være præget af inkluderende fællesskaber. I folkeskolen skal vi dermed ambitiøst arbejde med inkluderende læringsmiljøer, bredere fællesskaber, med dannelse samt faglig udvikling og trivsel for alle elever. Dette kræver, at der er kvalitet i opgaveløsningen samt at der er ordentlige rammer og vilkår til stede for, at skoleledelsen kan løfte opgaven.

I Skolelederforeningens politikpapir peger vi på, hvorfor inkluderende fællesskaber er vigtige samt, hvad der skal til.

Læs politikpapiret her

Folder: De andre, det er os!

I samarbejde med Børne- og Kulturchefforeningen har vi udarbejdet folderen 'De andre, det er os! - Børn skal undervises i eller så tæt på det almene fællesskab som muligt', som omhandler arbejdet med inkluderende fællesskaber.

I folderen foreslår vi at arbejde med seks hovedtemaer:

1. Udvikling af kompetencer

2. Kvalitetssikring

3. Tidlig, forebyggende indsats

4. Ressourcer

5. Grundviden og viden

6. Indsatstrappen

Læs folderen 'De andre, det er os!'

Illustration: Colourbox.dk