Frisk luft og læring er en god kombination

Hvordan kan man se på en holdbar, solid løsning for udeundervisning, der står klar til ny skolestart i august?

Netop nu er der fokus på udeundervisning. Skoler og uddannelsessteder indretter sig med opdelte områder med streger og regler for ophold nær forskellige steder som cykelskur, boldbane, legeplads og andre elementer.

Spørgsmålet er så, hvordan udearealerne skal indrettes bedst for at opnå og fremme den gode effekt for de forskellige aldersgrupper. Der er selvsagt stor forskel på skolebørn og plejehjemsbeboere.

Der er flere fællesnævnere for god indretning, men behov og ønsker er ikke ens for alle aldersgrupper. Det siger sig selv. De gode løsninger er i øvrigt ikke alene et spørgsmål om indretning.

Det kan en række firmaer hjælpe med, bl.a. CADO, der med specialister, landskabsarkitekter m.fl., bistår med udstyr og design inden for uderum, ophold, bevægelse og leg. Det er gratis at spørge og tale med dem. Besøg dem her eller ring 70 22 26 28.