GENÅBNING: 0.-5. kl. inkl. SFO kan starte ’blødt’ i skole 

Regeringen/statsministeren har nu meldt ud om, hvad genåbningen af Danmark betyder for landets skoler fra 15. april. 0-5. kl. elever kan starte gradvist. Afgangseksamen er aflyst.

Mens landets 6.-9. kl. elever og dermed også 10. kl. fortsætter med at skulle tilbydes nødundervisning, skal 0.-5. kl. tilbydes en så normal skoledag plus SFO som mulig – efter hvad der lader sig gøre, alt efter de konkrete, lokale forhold. Al undervisning – fysisk og virtuel – falder inden for kategorien: Nødundervisning.

”Der er tale om en ’blød’ start, som er berammet fra onsdag den 15. april. Vi står selvfølgelig klar på skolerne. Men det skal være forsvarligt inden for Sundhedsstyrelsens krav om, hvor mange og på hvilke måder man kan være forsamlet, rengøring mv. Så vi og skolerne står over for en enorm logistisk opgave med fortsat hjemmeundervisning og med at se på mulighederne inden for de rammer, man har”, siger Claus Hjortdal.

Han peger på, at der vil være store frihedsgrader til lokal vurdering af, hvad der vil være forsvarligt at gøre på den enkelte skole, og at der i morgen vil komme nærmere retningslinjer for, hvilke rammer for hygiejne, afstand og andre forhold omkring det det fysiske undervisningstilbud, der gælder.

”Regering, stats- og undervisningsminister har lyttet til bl.a. vores input, herunder at det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt at gå i skole – og at arbejde i skolerne. Det er derfor muligt at henlægge dele af undervisningen til udeundervisning, dele klasser op i hold, skifte med skolegang hver anden dag. Sundhedsstyrelsens krav skal overholdes, bl.a. er forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer pt. forlænget til 18. april”.

”Sundheden for skolens personale herunder skolens ledelse er vigtigt (fx er der medarbejdere som er særligt sårbare fx med astma, gravide, i høj alder osv.) Sundheden skal håndteres på en forsvarlig måde efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Når der træffes lokale beslutninger, anbefaler vi, at I som skoleledelse er i dialog med TR, Med-system og skolebestyrelse – samt med forvaltning ”, siger Claus Hjortdal.

Forbuddet mod at samles i store forsamlinger fortsætter til og med august.

Claus Hjortdal er enig i regeringens vurdering af, at folkeskolens afgangseksaminer aflyses i den nuværende ekstraordinære situation. Fravær skal både fysisk og virtuelt registreres, men ikke indrapporteres, og familier trækkes ikke i børnepenge. Det er vi også enige i.

I morgen tirsdag ventes mere konkrete retningslinjer for genåbning af bl.a. skolerne, organisatorisk og sundhedsfagligt, hvilket Skolelederforeningen er i dialog med de relevante myndigheder om.

Læs her, hvad undervisningsministeriet har meldt ud