GENÅBNING: Skal ske langsomt og forsvarligt, siger undervisningsministeren

Efter både de administrative og sundfaglige retningslinjer ifm. genåbning af skoler og andre institutioner er offentliggjort, har der være usikkerhed blandt fagfolk og forældre om, hvordan opgaven mere konkret skal løftes. Læs hvad Skolelederforeningen mener.

Over de sidste par timer har Skolelederforeningens formand og næstformand optrådt i næsten samtlige medier, og her kl. 11 er der afholdt pressemøde med deltagelse af bl.a. direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun sagde:

”Åbningen af bl.a. skoler skal ske langsomt og kontrolleret, og vi må – som også statsministeren har sagt – hellere tage et skridt for lidt end et for meget. Implementeringen af sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal være på plads, inden skolerne m.m. åbner, og det er derfor ikke sikkert, at skoler åbner før i næste uge igen. Der er en lang og kringlet vej tilbage til det, der kan ligne en normal tilstand”.

Skolelederforeningen er enig i, at skolerne først skal åbne, når forholdene er sundhedsmæssigt ’fuldt forsvarlige’ for både elever og ansatte. Og foreningen forstår godt den usikkerhed, der kan være i befolkningen.

”Der er meget logistik, der skal gå op. Når man fx forestiller sig, at 400 elever møder ind og hver skal vaske hænder i et minuts tid og så igen med 3 kvarters mellemrum, vil det give lange køer ved håndvasken. Ved toiletbesøg, men også mange andre forhold som hygiejne, desinfektion af materialer, ved transport mv., skal der strammes meget op om rengøringen. Og det kræver kapacitet, man mange steder ikke har lige nu. Det kniber også med at finde personale, når eleverne skal deles op i mange hold og rum for at håndtere kravet om 2 meters afstand. Det er en stor udfordring. Samtidig skal skolerne håndtere nød/hjem-undervisningen for de ældste klasser”, siger Dorte Andreas.

Men selvfølgelig vil alle skoler, ansatte og ledere gør deres bedste under betryggende forhold. KL’s formand Jacob Bundgaard bekræftede på pressemødet, at det vil være meget forskelligt, hvor hurtigt skolerne kan åbne. Han medgav, at åbningen kommer til at udfordre elever, forældre, medarbejdere og ledere. Og det vil også være op til lokale, konkrete vurderinger – igen således at sundhedsretningslinjerne SKAL overholdes.

På pressemødet blev der spurgt til, at det af retningslinjerne fremgår, at bor man i husstand med en person i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole. Og bor man i husstand med en person, der har fået konstateret smitte, anbefaler styrelsen i den forbindelse at smittede i så høj grad det er muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden, men hvad med medarbejderen?

Hvordan disse vurderinger konkret skal foretages, synes at være lagt ud på skolerne – men der blev ikke givet klare svar på, hvordan vurderingen skal gribes an. Pernille Rosenkrantz-Theil medgav, at det pt. er uklart, og at man ”bliver nødt til at asfaltere, mens man kører…”. Ministeren pegede på pressemødet på, at ministeriet vil komme med flere svar de næste dage.

I Skolelederforeningen følger vi udviklingen.

Læs vores øvrige artikler her