Genåbning: Her er ministeriets retningslinjer – men de vigtigste mangler fortsat: Sundhedsstyrelsens!

Ministeriet har udsendt retningslinjer for genåbning af folkeskoler, fri- og privatskoler, specialskoler, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning samt SFO, fritidshjem og klub. Men de tilsvarende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er endnu ikke klar.

Genåbningen af landet skoler m.m. sker fra den 15. april, men det nærmere tidspunkt for genåbning vides først, når landets kommunalbestyrelser ud fra Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for børnene i det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt. Og de er ikke endnu offentliggjort af Sundhedsstyrelsen, men ventes snarligt at komme.

Skolelederforeningen har i dag tirsdag 7. april været i kontakt med undervisningsminister Rosenkrantz-Theil om de rammer, som ministeriet har udarbejdet – og som kan læses HER

Elevgrupperne omfattet af genåbning i første fase er: Elever i 0.-5. kl., elever i specialtilbud, specialklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin, og elever på SFO, fritidshjem og klub (for børn til og med 5. klasse). Mens nød/fjernundervisning fortsætter for alle andre elever. Alle elever med familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.

”Vi står selvfølgelig klar på skolerne. Men det skal være helt forsvarligt for både elever og for medarbejdere og ledere at være på arbejde. Derfor afventer vi Sundhedsstyrelsens krav om, på hvilke måder man kan være forsamlet, standarder for rengøring, hygiejne mv. Og det står klart, at ikke alle skoler kan åbne med det samme og nogle slet ikke som følge af de lokale forhold”, siger Claus Hjortdal.

Han peger på, at undervisningsministeren understreger, at selv om undervisningen foregår fysisk på skolen, for dem der omfattes af genåbningen, og at de faglige krav videst muligt skal leve op til folkeskolelovens krav, så er der ikke tale om skolegang, som vi plejer. Der bliver mere ude-aktivitet, klasser deles i hold, og det ikke kan forventes, at eleverne vil være på skolerne i normalt omfang.

Undervisning på de åbnede skoler vil fortsat være at betragte som nødundervisning. Afgangsprøverne i 9.-10. klasse er aflyst og erstattes af standpunktskarakterer på eksamensbeviset. Eleverne har mødepligt til undervisningen. Skolen registrerer fravær. Folkeskoler skal ikke underrette kommunen, og der trækkes ikke i børnefamilieydelse som følge af fravær.

Undervisningsministeriet understøtter implementeringen af genåbningen via bl.a.: Hotline, spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside, pædagogisk og fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale på EMU.dk samt ved rådgivning fra læringskonsulenter til den konkrete implementering.

Læs Skolelederforeningens tidl. udmeldinger vedr. genåbning af skoler:

Genåbning: 0.-5. kl. inkl. SFO kan starte 'blødt i skole'