Genåbning: Hver anden kommune er klar fra i morgen

KL har spurgt kommunerne, hvornår de vil genåbne skolerne. Ud af 82 kommuner, der har svaret, regner lidt over halvdelen med åbne skoler fra i morgen onsdag. Reelt bliver der dog tale om en blød start.

Mange steder er det fra i morgen kun nogle af eleverne i 0.-5. kl., der vil møde frem. Og mange skoler vil ikke kunne åbne ikke så hurtigt som følge af fysiske og logistiske begrænsninger. Samtidig skal nød/hjemmeundervisningen fortsætte for de ældste klasser, ligesom der er udfordringer med både rengøring og bemanding.

”Det er en meget stor og krævende opgave, hvor mange af vores medlemmer har været kaldt på arbejde i Påsken for at skabe trygge rammer for elever, forældre og medarbejdere, og hvor der har været usikkerhed om retningslinjer, hvilket forhåbentligt nu er på plads. Det er en meget flot indsats, og så må vi få det bedste ud af det, uden at have for høje ambitioner. For som nogle kommuner melder ud, så kan der måske være tale om 4-5 timers undervisning, resten vil være leg/pasning”, siger Claus Hjortdal, skoleledernes formand.

Han fortæller, at Skolelederforeningen dagligt drøfter situationen med KL og løbende har virtuelle møder med folkeskolens parter, UVM, KL, Skole & Forældre og BUPLS Lederforening – for at prøve at sikre en så fornuftig, sikker genåbning af skoler, SFO og institutioner som muligt.

Claus Hjortdal har desuden for så vidt angår de større elever udtalt, at han ikke mener, at skolerne kan åbne i fuldt omfang om en måned – med medmindre de sundhedsmæssige krav lempes. Der vil hverken være personale eller fysiske lokaler til rådighed i tilstrækkeligt omfang til, at det er muligt at leve op til de anbefalinger om hygiejne og afstand mellem eleverne, som gælder nu.

På de interne linjer har formandskabet, Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas, haft videomøde med de HB-medlemmer og andre medlemmer, der stiller op til HB-valget til det repræsentantskabsmøde, der ikke har kunnet afholdes som planlagt 26. marts, men tænkes at afholdes virtuelt med valghandling måske den 7. maj om eftermiddagen. Denne gruppe har nu rådgivende status.

”Her har vi bl.a. taget en opdateret runde med input om, hvordan det går med åbningen af skolerne, og hvordan kommunerne tackler opgaven ret forskelligt. Det har vi kunne bringe videre i forhold til ministeriet, KL og i de andre fora, vi deltager i. Det handler også om at dele kreative løsninger, spørgsmål om økonomi, tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdsbyrden i det hele taget, siger Dorte Andreas.

OBS: Vil du som skoleleder dele dine indtryk og erfaringer, fotos eller andet med jeres leder kollegaer i foreningen, SÅ MAIL IND, TAK 

Foto: Colourbox.dk