Genåbning: Kan man være flere steder på en gang?

Næppe – og så dog alligevel i en tid, hvor skolerne genåbner, hvor der mangler bemanding og en løsning kan være at bruge læringsrobotter.

Kim Normann Andersen, professor og studieleder for it-uddannelserne på CBS, har sendt følgende til inspiration til landets skoler:

Folkeskolerne åbner som bekendt igen, og børnene kommer tilbage. Det kommer dog til at volde problemer med at overholde afstandskrav. En model for at overholde afstandskrav er at dele klasserne i flere lokaler. Det rejser så et nyt problem: Bemanding. Rent praktisk kan en lærer jo ikke være i flere lokaler samtidigt. Eller måske alligevel.

På den teknologiske hylde har vi særligt gennem COVID-19-tiden fået en række værktøjer ned fra hylderne og fået dem brugt. Det gælder bl.a. Teams og Zoom. Men der findes også en række teknologier, der også kan komme os til hjælp i denne nødsituation: Robotterne! 

Om end Henrik Schärfe fra Aalborg Universitet for godt 10 år siden byggede en kopi af sig selv og satte den til at undervise, må man erkende at 1:1 fysiske kopier af folkeskolelærerne eller for så vidt af eleverne, ligger et godt stykke ude i fremtiden. Men der er andre robotter, der giver god mening at sætte ind.

Eksempelvis muliggør den såkaldte giraf-robot, at læreren er i det ene lokale kan ”gå rundt” i et andet lokale samtidigt. Om end læreren lige så godt kan anvende smart screens eller kommunikere via video/ computer, giver det noget ekstra, at robotten kan bevæge sig rundt i lokalet og tage "samtaler" med de enkelte elever det sted eleven er.

Det kan nok ikke gå i 0. klasse, men det kan fungere i eksempelvis dele af 5. klasse. Indenfor eksempelvis idræt findes der også robotter til eksempelvis undervisning i robot-yoga.

Der er en historisk mulighed for at komme ombord i den næste generation af teknologierne på en meningsfuld måde samt løse et akut problem og ikke blot indføre ny teknologi for at høste langsigtede gevinster. Robotterne er enkle at betjene og kan komme i aktion meget hurtigt.

Derfor er forslaget herfra, at robotterne kommer ind i skolerne sammen med eleverne, og der kan ske et teknologisk tigerspring samtidigt med, at retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne overholdes. Herudover er det vel ikke så ringe at kunne være flere steder på en gang.

Modelfoto: Colourbox.dk - robotten på billedet er ikke samme robottype, som omtales i artiklen.