Genåbning: Så kom Sundhedsstyrelsens vejledninger ifm. åbning af skoler mm.

De sundhedsfaglige vejledninger ifm. genåbning af skoler og fritidsordninger er offentliggjort. Det er tale om høj logistik med bl.a. 2 m mellem børn ved borde indendørs, og leg mellem børn kun må være 5 børn udenfor og 3 børn indenfor. Samt ofte og hyppig rengøring og håndvask ...

Som led i den gradvise genåbning af Danmark fra 15. april har Sundhedsstyrelsen nu udsendt retningslinjer for genåbningen af folkeskolen for 0. til 5. klasserne og for daginstitutionsområdet. Og der er meget, som skal være planlagt inden eleverne kommer i skole. 

LÆS DE NYE SUNDHEDS-RETNINGSLINJER HER

Retningslinjerne betyder bl.a., at eleverne skal placeres ved borde, så der er 2 meter mellem dem, og at frikvartererne indrettes forskudt, så flest mulig elever ikke holder frikvarter på samme tid. Ansatte og elever må kun møde i skole, når de ikke har symptomer på sygdom.

Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen siger, at det først og fremmest er VIGTIGT ikke at have mere travlt med at åbne skolerne end at overholde de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har fremlagt, og at der er tid til at indarbejde retningslinjerne:

”Retningslinjerne er nødvendige, men der er rigtig mange ting, man skal tage højde for. Det kræver meget logistik. Den helt store udfordring bliver de 2 meters afstand mellem eleverne i klasserne. Det er også nødvendigt at tænke kreativt i forhold til, at børnene ikke må lege for mange sammen, og at undervisningen så vidt mulig skal foregå udenfor. Det er ikke sikkert, at alle skoler kan imødekomme det, og det kan blive en udfordring at have personale nok på skolen”, siger hun.

Dorte Andreas peger også på, at det kommer til at kræve mere personale at varetage den ekstra rengøring. Men forhåbentlig kan de fleste kommuner flytte noget rengøring fra andre steder, hvor der ikke er behov under coronakrisen. Men heldigvis har vi at gøre med en aldersgruppe, hvor det kan lade sig gøre at undervise i hygiejne og bede dem følge nogle retningslinjer.

Af retningslinjerne for både daginstitutionerne og skoleområdet fremgår, at hvis man bor i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole alligevel.

Hvis man bor i husstand med en person, der har fået konstateret smitte, anbefaler styrelsen i den forbindelse - som det hele tiden har været tilfældet - at smittede personer i så høj grad det er muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden.

Retningslinjer, der gælder for både daginstitutioner og skoler

Hygiejne og afstand:

 • At der udarbejdes instrukser for hygiejne og adfærd.
 • At ansatte og elever bliver oplært i håndvask med vand og flydende sæbe, og hvornår der eventuelt benyttes håndsprit.
 • At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.
 • At sikre faste rutiner for håndvask.
 • Det anbefales, at der generelt holdes en afstand på to meter fra hinanden, for at forebygge smitte.
 • Ansatte, børn, elever og ledsagende voksne skal vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen eller skolen.
 • Børn og ansatte skal vaske hænder i faste intervaller (som minimum hver anden time), efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host eller nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • Kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder med mere.
 • Anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter, når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, for eksempel på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • Generelt skal fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram med mere undgås med personer, som du ikke bor i husstand med.
 • Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra institutionen og skolen.
 • Større forsamlinger skal undgås - for eksempel morgensang.

Det påhviler kommuner, skoler og institutioner at sørge for at informere om gældende regler/forhold:

 • At der på institutionens arealer, for eksempel ved indgangen og øvrige relevante steder, hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.
 • At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med covid-19.
 • At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.
 • At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom.
 • Håndtering af personale i særlig risiko (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide).

Særligt ifm. at børnene skal spise gælder:

 • Alle skal vaske hænder grundigt før og efter der anrettes, tilberedes og spises mad.
 • Alle skal være særlig opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • Vask af bestik og service skal ske ved 80 grader i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.
 • Der må ikke deles mad mellem hinanden.
 • Alt mad skal portionsanrettes. Der må ikke være buffet.
 • Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.
 • Maden må ikke deles.

Vedrørende rengøring gælder følgende forhold:

 • Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt så undgå at børnene deler tablets eller sørg for, at kun få børn deler den samme tablet.
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som for eksempel vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/-håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler med videre.
 • Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte, og mindst én gang dagligt.
 • Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • Ansatte skal hjælpe de mindste elever med at vaske hænder.
 • Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan gøres ved, at elever afleveres i intervaller.
 • Hvis muligt skal elever afleveres ved indgangen til skolen.
 • Der skal leges i mindre grupper på for eksempel fem elever uden for og to-tre elever inden for - og kun inden for samme klasse.
 • Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.
 • Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, så mange ikke er samlet på samme tid.
 • Hvis der i nogle klasser er legetøj, skal dette vaskes flere gange dagligt.
 • Legetøj, som ikke kan vaskes, må ikke anvendes, indtil covid-19-epidemien er overstået.
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Toiletsæder skal rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst én gang dagligt.

Ifm. selve undervisningen gælder følgende:

 • Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.
 • Ved aktiviteter, der kan foregå udendørs, anbefales dette.
 • Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.
 • Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.
 • Undervisning tilrettelægges, så størstedelen af skoledagen foregår udendørs, og hvor undervisning kun foregår indenfor, når andet ikke er muligt grundet for eksempel på grund af vejret.
 • Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, for eksempel madkundskab med fokus på ernæring i stedet for konkret madlavning.
 • Idrætstimer skal foregå udendørs og planlægges uden kontaktsport.
 • Det kan være nødvendigt, at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses, og der undervises i andre fag i stedet.
 • Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.

Specielt vedr. SFO og fritidsordning:

 • Skal indrettes så elever så vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen.
 • Det kan betyde, at SFO/fritidsordningen skal arrangeres således, at pædagogerne fordeles ud i de enkelte klasser/grupper af elever, og elevernes pasning derfor foregår der.
 • Aktiviteter skal i det omfang, det er muligt, foregå udenfor.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og TV2

Modelfoto: Colourbox.dk