Genåbningens fase II: Retningslinjer fra UVM kom sent og er utilstrækkelige

Med kun to arbejdsdage til genåbningen af folkeskolerne fra på mandag for de ældste elever, udsendte Børne- og Undervisningsministeriet i går eftermiddag deres længe ventede retningslinjer til skolerne. Claus Hjortdal efterlyser klarere retningslinjer.

Efter ændringen af afstandskravet og tre dage med de såkaldte sektorforhandlinger mellem folkeskolens parter og børne- og undervisniningsministeren, havde Skolelederforeningen forventet nogle mere konkrete rammer og retningslinjer for bedst muligt at kunne åbne for 6.-9/10. klasse fra på mandag. Men resultatet var skuffende siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

"Jeg er overrasket over, at UVM’s retningslinjer kom så sent med tanke på, at vi skal have tid til at gennemføre endnu en stor omstilling på skolerne, hvor vi skal kunne gøre tingene ordentligt og ansvarligt. Og jeg er overrasket over, at retningslinjerne er så upræcise og ’løse’, og at vi er blevet sluppet så meget fri på skolerne til selv at lægge niveauet for fx rengøring, hygiejne, afstandskrav og organisering mv”.

Claus Hjortdal understreger, at skoler og skoleledere ser frem til at få alle eleverne tilbage, men at det også skal ske på en for eleverne sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Selvfølgelig tager skolelederne ansvar, men det er for elevernes skolegang og undervisning mv. Formanden har uddybet sine synspunkter i går og i morges på TV2 News og DR Nyheder.

Skolelederforeningen har ellers - på linje med de øvrige parter Kl, BKF og Skole og Forældre - rejst en række spørgsmål om den fortsatte genåbning på skoleledernes vegne i sektorpartnerskabet og med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Læs spørgmålene her

Men foreningen har ikke fået svar på alle spørgsmål. Undervisningsministeren har ikke villet stille op til interviews, men skriver i en pressemeddelelse:

"Jeg ved godt, at retningslinjerne ikke svarer på alle spørgsmål, der er derude. Men vi er i løbende dialog ( …), og vi lytter til de udfordringer, som de oplever. Nogle spørgsmål dukker først op, når hverdagen er gået i gang, og dem må vi så svare på, i takt med, at de dukker op", skriver Pernille Rosenkrantz-Theil.

Claus Hjortdal understreger, at det i retningslinjerne er præciseret, at skolerne ikke nødvendigvis skal genåbne for de ældste elever mandag den 18. maj men fra den 18. maj.

”Nu er der lagt op til, at man skal træffe lokale beslutninger. Vi bliver nødt til at vende situationen om og erkende, at man har tiltro til, at vi lokalt kan finde de løsninger, der skal til. Jeg skal her opfordre politikere og forvaltninger til at gå i dialog med skolelederne og i fællesskab lave en realistisk tidsplan og rammesætning for den lokale genåbning. Jeg vil advare de kommunale politikere mod at tro, at de ældste elever bare kan begynde mandag med 25 t/ugtl.

Læs de nye retningslinjer