Genåbningens fase II: Retningslinjer fra UVM ventes at komme i dag – det er i 11. time

Skolelederforeningen arbejder på, at folkeskolerne får mere konkrete rammer og retningslinjer for bedst muligt at kunne åbne for 6.-9/10. klasse fra på mandag. Og der er fra UVM nu givet tilsagn om, at de vil komme senere i dag, men det er i 11. time. Og det er ikke godt nok. Det betyder, at der vil være færre, der kan være klar til at genåbne fra på mandag.

Ændringen af afstandskravet i Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer har været afgørende for muligheden for at finde plads til de ældste elever. Men herudover er der en række afledte spørgsmål, der skulle afklares i de såkaldte sektorforhandlinger, hvor parterne omkring folkeskolen mødes i UVM for at drøfte detaljerne om næste fase af genåbningen.

Forhandlingerne skulle være startet i mandags, men blev så rykket til i går tirsdag, og først nu skulle der været noget på vej, fortæller Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal, som deltager i forhandlingerne:

”Vi har peget på en række større og mindre forhold, der kan bremse genåbningen, hvis ikke vi får præcise anvisninger på, hvad der gælder og ikke gælder. Ikke alle er lige vigtige, men undervises der fx fortsat efter bekendtgørelsen om nødundervisning eller folkeskoleloven? Dagens længde? Fleksibeliltet i skoledagen? Omfang af fjernundervisning? Bordstørrelse og små klasserum? Hvilke skærpede regler vedr. hygiejne skal skolerne leve op til, herunder håndvask og brug af håndsprit samt rengøring af lokaler?”

Claus Hjortdal peger også på elever og personale i risikogruppen Og han peger på, at det er endnu en meget stor omstilling, skolerne skal gennemføre på kort tid. Claus Hjortdal hører fra skolerne og lederne, at de ikke kan holde til at blive ved med at lave om i deres planlægning, så der er brug for fastere rammer.

I foreningens store undersøgelse blandt medlemmerne om genåbningen af skolerne, fremgår også tydeligt, at der tages centralt ansvar for, hvad der skal gælde af rammer og retningslinjer på landets folkeskoler.

”Vi ønsker mere end alt alle elever tilbage på skolerne. Men den sundhedsudfordring, der også er på spil og dermed børnenes sikkerhed, kan ikke delegeres ud til de enkelte kommuner eller skoler og ledere. Det er ikke rimeligt, og jeg ser derfor frem til en afklaring i ministeriet i dag, hvor jeg også håber, at det ikke bliver PÅ, men FRA den 18. maj, at folkeskolerne genåbner, så der er tid til at gøre tingene ordentligt og ansvarligt”, siger formanden.

 

Genåbning ældste elever:

SKOLELEDERFORENINGENS SPØRGSMÅL TIL MINISTEREN

I forbindelse med møde i sektorpartnerskabet og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om den fortsatte genåbning har Skolelederforeningen rejst disse spørgsmål på skoleledernes vegne:

 • Er det fortsat bekendtgørelsen om nødundervisning, der undervises efter, eller er det folkeskoleloven? Der ønskes en klar udmelding fra ministeren.
 • Fleksibel start/slut på skoledagen. Hvilke forventninger er der til det?
 • Hvornår præcis forventer ministeren at kontrolleret åbning foregår fra. Er det fra den 18. maj eller den 18. maj? Det vil være hensigtsmæssigt, at der også her er en udmelding om, at vi arbejder ud fra fortsat gradvis åbning alt efter den enkelte skoles muligheder.
 • Omfang af fjernundervisning. På hvilket niveau kan man acceptere fjernundervisning? Skolederens afgørelse, Kommunalbestyrelsens ditto?
 • Elever og personale i risikozonen. Hvilke muligheder har skolerne for at imødegå disse forhold?
 • Dagens længde – for 0.-5. klasse og for 6.-10. klasse. Undervisning med fysisk tilstedeværelse og undervisning virtuelt. Skal der være samme forståelse i de to afsnit?
 • ”Vejledningen fra d.4/5 2020 – Gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger” – skal hurtigst muligt opdateres så skolerne har så konkrete retningslinjer af gå efter.
 • Bordstørrelsen ved to-mandsborde giver udfordringer. De er ofte 120 cm, så der kan ikke sidde to elever ved et sådant bord.
 • Store klassestørrelser og små lokaler vil fortsat give pladsproblemer på langt de fleste skoler. Selv ved 1. meter afstand skal mange klasser stadigvæk deles, så det ligger beslag på flere lokaler, end der er klasser.
 • Er der fortsat uændret forventninger til omfanget og indholdet af undervisningen af 0.-5. klasse?
 • Prioritering af klasser og årgange. Er der forventninger om, at fx 9. klasse. skal prioriteres specielt?
 • Skal 9. klasserne modtage undervisning helt frem til sommerferien? Også efter de har fået årskarakteren?
 • Hvilke skærpede regler vedr. hygiejne skal skolerne leve op til, herunder håndvask og brug af håndsprit samt rengøring af lokaler mm.

 

 

Foto: Colourbox.dk