Højt skolefravær: Claus Hjortdal peger på tidlig indsats samt forældre- og elevinddragelse

75.000 elever har et for højt skolefravær om året, og det er meget bekymrende, mener Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

”Der findes desværre ingen quickfix. Der arbejdes på landets skoler på at nedbringe fraværstallet, så når tallet er så højt, er det netop et tegn på, at det er vanskeligt at ændre.”

Det siger Claus Hjortdal som en opfølgning på en ny rapport ’Skolens tomme stole – Skolefravær set fra barnets perspektiv’, som Børns Vilkår og Egmont Fonden offentliggør i dag.

I skoleåret 2018/2019 havde mere end 75.000 elever i folkeskolen et højt skolefravær på mere end 10 pct svarende til 20 skoledage.

Barnets perspektiv er i centrum for rapporten, som bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.521 elever i 5. og 8. klasse, ny forskning fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, og 11 kvalitative interviews med børn, der har erfaring med højt og længerevarende skolefravær.

Rapporten lader børnene selv komme til orde og sætter fokus på, hvordan det er at være barn eller ung med bekymrende skolefravær. Den ser på hvordan skolefravær udvikler sig, hvad børnene selv fortæller om årsagerne bag, og hvordan børn og families hverdagsliv påvirkes i perioder med skolefravær.

Rapporten kommer blandt andet ind på at:

  • Skolefravær opdages for sent og ikke kortlægges systematisk
  • Forældre oplever at stå alene med ansvaret for koordination
  • Børn og unge ikke inddrages nok

Claus Hjortdal lægger vægt på, at både forældre og elever bør inddrages, når fraværet er højt – samt at der skal ske en tidlig indsats.

"På skolerne skal vi være nysgerrige og tage det dybt alvorligt, når en elev har højt fravær. Som skole har vi en ’kontrakt’ med forældrene om, at de sørger for, at barnet møder i skolen, mens vi sørger for undervisningen. Når en elev har højt fravær, må vi derfor sammen med forældrene og eleven se på, hvad der ligger bag. Fravær er ofte kompleks, og der kan være mange årsager.”

Ifølge rapporten bør man - netop fordi årsagerne er komplekse - fokusere på både mængden af fravær, mønstrene i fraværet og barnets generelle adfærd og trivsel, når man skal identificere børn, der er i risiko for at udvikle bekymrende skolefravær.

Læs rapporten her 

Om rapporten

  • Rapporten er en del af et partnerskab mellem Børns Vilkår og Egmont Fonden, der sætter fokus på hjælp til børn med bekymrende skolefravær. Rapporten henvender sig til politikere, beslutningstagere og aktører på skole-, sundheds- og socialområdet og har til formål at præsentere ny viden om skolefravær set fra børn og unges perspektiv.

 

Foto: Colourbox.dk