Hvordan får vi endnu flere til at vælge folkeskolen?

Spørgsmålet danner baggrund for en ny folder ’Brug de kommunale sammenhænge – og få flere til at vælge folkeskolen til’, som partnerskabet ’Folkeskolen. Vores. Hele Livet’ har udarbejdet.

Folderen er målrettet borgmestre, kommunalbestyrelser og kommunaldirektører og giver inspiration til kommunernes arbejde med at fortælle om den kommunale og lokale folkeskole.

I folderen fra partnerskabet er der forslag til konkrete indsatser og aktiviteter med henblik på at sætte fokus på det gode tilbud, folkeskolen er.

Partnerskabet består af Danmarks Lærerforening, BUPL, Lederforeningen i BUPL, Skole og Forældre, Børne- & Kulturchefforeningen, Danske Skoleelever, KL og Skolelederforeningen.  

Partnerskabet arbejder for:

- at folkeskolen også fremover vil være det naturlige førstevalg for forældre ift. deres børns skolegang

- at folkeskolen fortsat vil være den vigtigste samfundsdannende institution i Danmark.

Læs folderen ’Brug de kommunale sammenhænge – og få flere til at vælge folkeskolen til’

Læs også folderen: 'Få flere til at bruge folkeskolen'