I virtuel dialog med medlemmerne …

Medlemmerne klædte formandskabet på til de kommende drøftelser med ministeren og andre centrale parter, KL, BKF, DLF m.fl. om, hvordan skolerne klarer sig under Coronatiden, hvad vi evt. kan tage med i fremadrettede justeringer og reformer af folkeskolen.

På en steghed tirsdag eftermiddag valgte knap 50 medlemmer over Zoom at give deres erfaringer og idéer videre til formand Claus Hjortdal, næstformand Dorte Andreas samt repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Foreningens første virtuelle medlemsmøde var det!

Udgangspunktet var et spørgsmål om, hvad der optager medlemmerne mest her ved skolestart? Svarene tydede især på arbejdet med skoleårets planlægning, ikke mindst i forbindelse med Corona-restriktionerne, men også med inklusion og børn med særlige behov – og så spørgsmålet om skolens resurser/økonomi.

Formanden nævnte, at en række ændringer af evalueringskulturen i folkeskolen er på vej med fokus på bl.a. test og karakterer – og måske øget frihed til skolerne og ledelser og mindre overordnet styring. I hvert fald sådan, at dialog og fælles opgaveløsning vinder terræn i stedet for gold afrapportering.

Det sidste er en dagsorden, foreningen i stigende grad søger at få realiseret. Næstformanden pegede her på, at selv om at skoler og ledere har knoklet en vis del ud af bukserne hele foråret og til nu, har folkeskolen vist sig meget omstillingsparat, der har været mindre fravær, øget arbejdsglæde…

Det kunne understøtte, at en tanke om øget frihed og selvbestemmelse, større plads til dialog, motivation kunne indgå i planerne om, hvordan man laver en god skole endnu bedre, nævnte Dorte Andreas.

Deltagerne blev delt i et antal mindre grupper, som hver fik til opgave at svare på: Hvad er de 3 vigtigste erfaringer fra Covid19, som foreningen skal tage med for at skabe en god kvalitet i skoledagen? Det var der rigtig mange – også fælles – input til, hvor formandskabet tog nogle af dem op til debat:

  • Kortere skoledag – var der flere, der nævnte. Længden på dagen fylder, vi mærkede kvalitet i, at når alle var samlet, men færre timer og i hold/grupper var det læringsmæssigt effektivt…
  • Færre møder – færre på matriklen gav jo færre møder, ikke forstået som, at man kan undvære møder, men møder presser jo tiden, så kan vi luge ud i kommunens og egne mange møder…
  • Inklusion – kunne undervise mere på børnenes præmisser, især i indskolingen fravige kravet om kompetencedækning, fleksibilitet i brug af pauser og inddelingen i hold/grupper…
  • Inklusion – men også vanskeligheder med nød/hjem-undervisningen med elever med særlige behov, kunne godt have brugt en større tværfaglig indsats fra bl.a. PPR, socialvæsen…
  • Mindre styring – gav mere tid til ledelse, vi kunne være mere ude i/ved undervisningen, hænger netop sammen med færre møder, færre krav om tilbagemeldinger til forvaltningen…
  • Mod til at eksperimentere – nød lærer nøgen kvinde at spinde, situationen gav øget mod til at prøve nyt, tage hurtigere beslutninger, vi havde ro og tid til at tale ordentligt sammen…

Formandskabet rundede af. Foreningen tager disse og de andre skriftlige input fra gruppearbejdet med ind i den dialog, der vil komme. Startende med ministerens Sorø-møde nu på lørdag om skolernes erfaringer med Corona, hvor Claus Hjortdal deltager. Siden henover efteråret, hvor der kan komme lovændringer. Tak til alle, der deltog!

Virtuelle medlemsmøder

  • I år var foreningens regionale medlemsmøder altså erstattet af et nyt koncept: I stedet for fysiske møder forskellige steder i landet, mødte politikere medlemmerne til ét stort fælles onlinemøde. Vi overvejer at invitere til flere virtuelle medlemsmøder i løbet af skoleåret, hvor vi vil sætte aktuelle emner til debat.