Idekatalog: Håndværk i skolen

Nyt katalog giver inspiration og ideer til undervisningforløb, der sætter fokus på håndværksfagene i folkeskolen.

Inspirationskataloget 'Håndværk i Folkeskolen' henvender sig til skoler, museer, kommuner, erhvervsskoler og håndværkere.

Publikationen giver inspiration til koncepter, der kan bruges af museer og folkeskoler i undervisningen på 5.-7. klassetrin.

Erfaringer fra udviklingsprojektet ’Håndværk i Folkeskolen’, som netop er afsluttet, og som har inddraget både virksomheder, erhvervsskoler, folkeskoler, museer og kommuner, danner baggrund for publikationen.

Projektet har over to år sat samarbejder i gang på en lang række museer landet over – blandt andre Frilandsmusset. Formålet med projektet har været at få børn og unge til at interessere sig for det gode håndværk - og samtidig inspirere til nye undervisningsmuligheder i det obligatoriske fag håndværk og design. 

I det nye katalog kan landets skoler læse mere om de forsøg, der har været afprøvet i løbet af projektet.

Læs mere og se videoer på www.haandvaerkifolkeskolen.dk

Projektet er støttet af Realdania.