Inspiration: Nyt digitalt fællesskab hjælper skoleledere med at tackle corona

I de seneste to uger har skoleledere i Nordjylland stået i spidsen for to store omlægninger. Skolelederforeningen i Thisted Kommune har startet digitale netværksmøder for lederne til videns- og erfaringsudveksling om coronasituationen.

Når børnene i Thisted og seks andre nordjyske kommuner i dag møder i skole, er det ganske vist på samme betingelser som alle andre, men i løbet af de forgange to uger har skolelederne skullet stå i spidsen for hele to store omstillinger.

Først skulle børnene fra 5. til 8. klasse sendes hjem og fjernundervises, så skulle de tilbage med krav om en meters afstand og gruppeopdeling.

Der har derfor været nok at tale om i det nye, digitale fællesskab for skoleledere i Thisted Kommune, som holdt sit første online-møde i uge 47.

"Nye retningslinjer kommer af en eller anden grund typisk om fredagen, så ledelsesteamet må på arbejde i weekenden," siger Thomas Frost Andersen, som er leder af 10. klassestilbuddet Campus 10 og formand for Skolelederforeningens lokalafdeling i Thisted Kommune.

Ledelsens - såvel som medarbejdernes - ekstra arbejdsindsats er et af de emner, skolelederne diskuterer i det nye digitale netværk, som den lokale skolelederforening har taget initiativ til.

"Vi er jo ansat uden øvre arbejdstid, men det er ved at få et omfang, som kræver, at jeg taler med forvaltningen om det," siger han.

Alle ledere med

De øverste ledere på kommunens 15 skoler holder i forvejen et månedligt møde, men coronasituationen trækker så store veksler på hele ledelsesgruppen, at den lokale skolelederforening har set et behov for, at også afdelingsledere og viceskoleledere er del af et netværk.

Netværket bruges dels til erfarings- og vidensudveksling. Det kan fx være om kommunikation med forældre og lærere.

Det er også en lejlighed til ganske enkelt at få luft for sine bekymringer i et forum, hvor der kun er ligesindede til stede, forklarer Thomas Frost Andersen.

"Der er for eksempel mange, som har følt sig tvunget til at nedprioritere pædagogiske og didaktiske udviklingsprojekter, og det kan være en lettelse at høre, at man ikke er den eneste, der har gjort det.”

Den diskussion har givet anledning til, at Thomas Frost Andersen nu vil gøre forvaltningen opmærksom på, at når mange skoler for eksempel ikke er kommet videre med et kommunalt projekt om den professionelle læringscirkel, så skyldes det ikke uvilje men ren og skær nødvendighed.

Tålmodigheden er slidt

Et stort tema er den coronatræthed, som Thomas Frost Andersen fornemmer, er ved at brede sig.

For selvom han har stor ros til både ansatte og forældre for deres samarbejdsvilje og gåpåmod, kan skolelederne mærke, at tålmodigheden er slidt.

Eleverne kan fx nogle gange have svært ved at acceptere reglerne.

"De kan ikke forstå, hvorfor de skal holde afstand på skolen, når de på vej herhen har siddet skulder ved skulder i bussen, og når de sidder i klynger på McDonalds, når de er taget herfra," siger Thomas Frost Andersen.

Han og de andre skoleledere følger loyalt retningslinjerne og håndhæver reglerne, men det kan være frustrerende, når man savner en god forklaring at give videre.

"Vi vil jo så gerne have, at det vi siger, giver mening for de unge mennesker."

Skolelederforeningen har fokus på skoleledelsens vilkår

"Det er flot, at skolelederne i Thisted så hurtigt har fået stablet et fælles forum på benene, som kan hjælpe dem med at dele erfaringer i en tid, hvor de har været underlagt helt særlige coronarestriktioner," siger næstformand i Skolelederforeningen, Dorte Andreas.

Dorte Andreas fortæller, at Skolelederforeningen er opmærksom på, at landets skoleledere i øjeblikket arbejder 24/7 med at håndtere smitteudbrud og sundhedssikre elevernes og personalet psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

"Skolelederne er uden øvre arbejdstid, og den øvre arbejdstid er hyppigt i brug i øjeblikket. Samtidig er der en forventning fra det øvrige samfund og politikere om, at der også arbejdes med udvikling af skolen og med elevernes faglige og sociale trivsel. Der er ikke noget, vi hellere vil som skoleledere, men forventningerne stemmer i øjeblikket ikke overens med de timer, lederne har til rådighed til at udøve den nødvendige ledelse i en krisetid," siger Dorte Andreas.

Hun hæfter sig ved, at det er krævende at bedrive kriseledelse og konstant forandringsledelse, og særligt udfordrende bliver det at holde gejsten og energien oppe, når vi ikke kender slutdatoen på den pandami, der over os.

"Der er kæmpestor tillid til skolelederne, og skolerne får ros fra alle sider. Ros er godt, men det kan man ikke leve af i længden. Det kræver mentalt overskud, og derfor er det også nødvendigt, at skolelederne bliver understøttet af forvaltningen og politikerne i de enkelte kommuner. Kommunalt har man også et ansvar og en forpligtelse til at varetage og være opmærksom på skoleledernes psykiske og fysiske arbejdsmiljø."

Læs også skoleafdelingsleder Mogens Brag fra Strandby Skole nord for Frederikshavn fortælle om at stå overfor en hjemsendelse af elever for anden gang indenfor kort tid: Forberedelse hjælper nordjysk skole under hjemsendelse 

Modelfoto: Colourbox.dk