Invitation: Udviklingsnetværk om den varierede skoledag

KL inviterer kommuner til at deltage i et netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag.

KL tilbyder kommuner at deltage i et nyt udviklingsnetværk, hvor formådet er, at forvaltninger og skoleledelser får praksisrettet inspiration og støtte til at arbejde med at tilrettelægge en varieret og motiverende skoledag.

Forvaltning og skoleledelser deltager sammen for at sikre fælles strategisk fokus på kommunalt niveau.

I udviklingsnetværket får forvaltninger og skoleledelser støtte til blandt andet at styrke sit strategiske fokus på at skabe rammer for en mere varieret skoledag.
Samtidig får deltagerskolerne konkrete erfaringer med at tilrettelægge skoledagen og undervisningen, så eleverne oplever, at den er mere motiverende.

Netværket er etårigt og begynder i marts 2020.

Tilmeldingsfristen er den 24. februar 2020.

Læs mere om netværket her