Kommunerne og lærerne er enige om en ny arbejdstidsaftale

Efter måneders forhandlinger har KL og Lærernes Centralorganisation/DLF indgået en aftale, der nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendelse i KL’s bestyrelse.

Aftalen skaber bl.a. forpligtende rammer for det lokale samarbejde med henblik på at give lærerne indsigt i og indflydelse på den måde, kommunerne og skolerne prioriterer lærernes arbejdstid på.

Med den historik, der har været tilbage fra lærerlockouten i 2013, og med tanke på den kæmpe indsats, der lægges for dagen i folkeskolen i forbindelse med Corona-situationen, var det håbet, at parterne KL og LC formåede at bøje sig mod hinanden og ville nå frem til et forlig.

Det ser nu sådan ud. En enig HS i DLF bakker op om aftaleresultatet, og det gør Skolelederforeningen også.

En ny lærerarbejdstidsaftale bliver væsentlig anderledes end de tidligere aftaler. Aftalen tager sit udgangspunkt i "Ny start", som hviler på Lærerkommisionens anbefalinger om, at den gode skole forudsætter det gode lærerarbejde, god ledelse og ikke mindst et godt samarbejde.

Aftalen tager konkret udgangspunkt i samarbejdssporet, hvor kreds og kommune forpligtes til samarbejde om planlægningen af skolernes vilkår. På samme måde forpligtes skolens ledelse at samarbejde med lærernes TR om, hvordan planlægningen bedst kan understøtte lærernes mulighed for at kunne udføre opgaverne.

Samtidig med at skolelederne skal arbejde med transparens og medindflydelse i forhold til planlægning og gennemførelse af skoleårets opgaver, så respekteres ledelsesretten stadig.

"Det er befriende, at man efter syv år endelig har sat et punktum i forhandlingerne mellem KL og LC om lærernes arbejdstid. Lærerne har krav på en overenskomst, og skolen har brug for, at vi ikke skal have den uforløste kamp inde i hverdagen”, siger foreningens formand Claus Hjortdal, og fortsætter:

”Nu ser vi fremad, og når aftalen forhåbentligt er stemt i hus, vil vi glæde os over at kunne arbejde videre med at gøre en god folkeskole endnu bedre”.

Aftalen skal senere på måneden godkendes i KL’s bestyrelse og sendes til afstemning blandt lærerne ultimo august/primo september.

LÆS AFTALEN HER

Anders Bondo Christensen stopper som formand for lærerne

  • Formanden for DLF Anders Bondo Christensen har meddelt, at han stopper som formand ved lærerforeningens kongres om 6 uger. Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i DLF har anmeldt sit kandidatur.

 

Arkivfoto: COlourbox.dk