Konference: Bevægelse på Tværs 2020

Dansk Skoleidræt inviterer for sjette år i træk til netværkskonference om bevægelse i skoledagen.

På dagen er der mulighed for at netværke og gå i dybden med arbejdet med at fremme mere og bedre bevægelse i skoledagen – på tværs af fagligheder og kommunegrænser.

Konferencen er målrettet kommunale konsulenter og chefer, skoleledere, lærere og pædagoger.

Formålet er i samarbejde at løfte i flok og sikre lokal implementering af en varieret skoledag med mere sundhed, motion og bevægelse.

I år tager konferencen derfor udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

  • Hvilke forhold er de væsentligste for at implementere politiske beslutninger i skolen?
  • Hvordan kan et succesfuldt samarbejde mellem kommunens forvaltninger og skolerne struktureres?
  • Hvordan organiseres den gode samskabelsesproces mellem forvaltninger, skoleledelser og pædagogisk personale?

Dagen bliver en vekselvirkning mellem plenumoplæg, netværk og videndeling på tværs af deltagere samt arbejde med analyse af indsatser for bevægelse på skolerne i de enkelte kommuner.

Bevægelse på Tværs-konferencen afholdes torsdag den 12. november på Hotel Sinatur i Nyborg.

Læs mere om konferencen samt om tilmelding