Lærerne stemmer ny aftale om arbejdstid hjem

Mere end tre ud af fire stemmeberettigede lærere deltog i afstemningen, og heraf stemte 24.369 ja og 12.211 nej. Så en ny arbejdstidsaftale for lærere er dermed godkendt.

I går eftermiddags blev afstemningsresultatet offentliggjort og viste altså et komfortabelt flertal for den nye aftale, der bringer en mere nuanceret central skriftlighed tilbage igen om lærerarbejdstiden, frem for den Lov 409, der nu i 7 år har været eneste overordnede princip.

Aftalen skaber bl.a. forpligtende rammer for det lokale samarbejde med henblik på at give lærerne indsigt i og indflydelse på den måde, kommunerne, lederne og skolerne prioriterer lærernes arbejdstid på. Aftalen træder først i kraft fra 1. august 2021, altså fra næste skoleår, men forberedelserne går allerede i gang fra dette årsskifte.

Skolelederforeningen er godt tilfreds:

"Det er uvurderligt vigtigt, at KL og LC/DLF er kommet overens. Lærerne har krav på en aftale fremfor at blive lovreguleret, og i det lys er jeg glad for, at parterne har nået hinanden og indgået en aftale", siger Claus Hjortdal.

Foreningens formand fremhæver også det gode i, at aftalen tager sit udgangspunkt i "Ny start", som hviler på Lærerkommisionens anbefalinger om, at den gode skole forudsætter det gode lærerarbejde, god ledelse og ikke mindst et godt samarbejde, som vi allerede kender det i mange kommuner. Her er langt de fleste steder efterhånden også indgået lokalaftaler.

"Vigtigt er det, at aftalen bygger på samarbejde og transparens i forhold til, hvordan planlægningen understøtter lærernes mulighed for at udføre opgaverne. Det er vigtigt, at vi i skolens ledelse kan samarbejde med lærernes TR, og de lokale skolelederforeninger kan gøre det på kreds/kommune-niveau, idet ledelsesretten stadig respekteres”, siger Claus Hjortdal.

Skolelederforeningen vil i den kommende tid tage en række initiativer til at understøtte vores medlemmers arbejde under de nye aftalevilkår. 

(Opdateret 3. september 2020): Indhold og konsekvenser af A20-aftalen blev således drøftet på et virtuelt møde i HB onsdag den 2. september 2020 med fokus på den opfølgning, som foreningen bør foretage for at støtte lokalforeninger og medlemmer i at arbejde under aftalen.

Formand og sekretariat er allerede inviteret ud til kommuner for at drøfte perspektiverne i aftalen. Desuden vil aftalen blive sat på dagsordenen på de tværkommunale møder og kan tages op på kommende virtuelle medlemsmøder. Endelig vil foreningen sende et formandsbrev ud til lokalforeninger og medlemmer, og foreningen forbereder at samle foreningens lokalformænd/TR virtuelt.

LÆS HELE AFTALEN HER

Læreraftalens vigtigste punkter

  • Aftalen kommer ikke til at ændre på de allerede indgåede lokalaftaler, idet der dog lokalt kan indgås aftaler om arbejdstidsregler, som fraviger/supplerer denne aftale.
  • Normperioden er fortsat et år, men lærerne får en opgørelse over præsteret arbejdstid hver tredje måned.
  • Arbejdstiden i et skoleår udgør for fuldtidsbeskæftigede 1924 timer, inkl. ferie og helligdage, som falder på mandag til fredag.
  • Lærerne skal have indsigt i, hvordan den enkelte skoleledelse prioriterer lærernes arbejdstid i samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant.
  • Aftalen lægger også op til, at de enkelte kommuner i samarbejde med den lokale kreds af DLF at drøfte og fastlægge overordnet tid/resurser.
  • På kommuneniveau bygger aftalen på et tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale repræsentanter af organisationerne i LC (herunder LC-Lederforum/SKL).

 

Modelfoto: Colourbox.dk