Midlertidige regler om UPV

Eleverne i 8. klasse skal ikke uddannelsesparathedsvurderes ved skoleårets afslutning. Elever i 9. og 10. klasse skal stadig have foretaget deres afsluttende UPV - her skal tilretninger af UPV'en ske i juni.

Det fremgår af en orientering som Undervisningsministeriet/Styrelsen for Undervisning og kvalitet har udsendt, og som kan læses her.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udstedt en bekendtgørelse om aflysning af prøver i grundskolen m.m. samt indførelse af årskarakterer og ophøjelse af afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakterer m.m. i forbindelse med situationen med covid-19.  

Bekendtgørelsens §§ 17 og 18 indeholder nærmere bestemmelser om den afsluttende UPV i indeværende skoleår. 

Her fremgår det, at elever i 8. klasse ikke skal have foretaget en UPV ved skoleårets afslutning.

Elever i 9. og 10. klasse skal stadig have foretaget deres afsluttende UPV. 

Skolen skal senest den 10. juni 2020 ajourføre ændringerne i elevernes personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger i optagelse.dk. Senest den 15. juni 2020 skal de faglige forudsætninger være opdateret i optagelse.dk baseret på afsluttende standpunktskarakterer.

Foto: Colourbox.dk