Minister: Skoleledere kan beslutte skolers genåbning i det nye år

Alle elever på landets folkeskoler bliver hjemsendt fra mandag den 21. december. Nedlukningen gælder indtil den 3. januar 2021, men skolelederne har mulighed for at benytte en glidende overgang for genåbning, lyder det fra ministeren.

Grundet det høje smittetryk og for at bryde smittekæder har regeringen løbende strammet restriktionerne. I alle landets kommuner er de ældste klasser nu hjemsendt, og fra mandag den 21. december skal alle folkeskoler lukke helt ned, så også de mindste klasser fra 0.- 4. klasse bliver hjemsendt. SFO og klubber bliver også lukket – dog med mulighed for nødpasning.

Restriktionerne gælder indtil den 3. januar 2021, men undervisningsministeren har meldt ud, at skolelederne kan benytte sig af en glidende genåbning frem til den 10. januar 2021.

”Ministeren holder fast i, at det er op til skolelederne at dimensionere. Dermed kan skolelederne beslutte, at skolen benytter sig af den glidende overgang for genåbninger”, fortæller næstformand i Skolelederforeningen, Dorte Andreas og tilføjer:

”Vi vil opfordre til, at man lokalt tager en dialog omkring behovet for at benytte den glidende overgang frem til den 10. januar, med mindre andet bliver meldt ud inden”.

Skolelederforeningen har skrevet til landets borgmestre og opfordret til, at kommunerne benytter muligheden for en senere genåbning, så skolerne har tid til at forberede det.