Mobning: Større åbenhed om problemet giver resultater

Den største nye undersøgelse i 10 år om mobning og trivsel i grundskolen viser bl.a., at der er opstået en mere bevidst kultur på skolerne om, at det nytter at tale om og blande sig i mobning.

Det generelle billede i undersøgelsen ”Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen”, som er støttet af Maryfonden, er, at det herhjemme går godt med indsatsen mod mobning, og at børn i Danmark på europæisk niveau er blandt dem, der oplever mindst mobning.

Ikke desto mindre er problemet stadig til stede, og faktum er, at det har store konsekvenser for ofrene, der langt op i livet som voksne kan rammes af social usikkerhed.

Det gode nye er, at skolerne i dag i langt højere grad arbejder med mobning/trivsel som fællesskabs- frem for individuelle problematikker med indsatser rettet mod hele klassen, og at der i dag, som det hedder i undersøgelsen, er en større ’interventionsoptimisme’:

”Børn tror i dag mere på, at det nytter at søge hjælp i familien og blandt skolens professionelle. Netop fordi mobning i dag forstås mere som en social dynamik, hvor én eller flere udelukkes fra fællesskabet, og ikke som det enkelte barns problem. Der er tillid til, at problemet kan blive taget op i fællesskab”, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

I den nye undersøgelse er der andre opmærksomheder. Bl.a. at der ud over mobning findes en anden marginaliserende udfordring: Skoleensomhed, hvilket skolerne også bør fokusere specifikt på.

Desuden peges på, at lærere og skolepædagoger ikke får (nok) viden om mobning via deres uddannelse, men at de er henvist til lidt for tilfældigt at samle nyeste viden/indsatser op – dette bør systematiseres.

Undersøgelsen viser også, at når børn reagerer på mobning og siger fra på vegne af venner og klassekammerater, har det afgørende betydning for den mobbede. 

Fire ud af 10, der er blevet mobbet i deres skoletid, angiver, at det var hjælp fra klassekammerater, der fik mobningen til at stoppe ”helt” eller ”næsten helt”, mens en fjerdedel oplevede, at kammeraternes hjælp mindskede mobningen. Når hjælpen kom fra venner uden for klassen, oplevede halvdelen, at mobningen holdt helt eller næsten helt op.

Lignende, men mindre udtalte effekter gør sig gældende for hjælp fra lærere og forældre.

Læs den nye undersøgelse af Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen: Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen

Modelfoto: Colourbox.dk