Myndighederne øger coronakontrollen

Arbejdstilsynet øger i de kommende måneder antallet af besøg på blandt andet folkeskoler og vil vejlede og se, hvordan corona-retningslinjerne bliver efterlevet.

Arbejdstilsynet har sammen med Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen sat ekstra styrke ind og vil i de kommende måneder øge antallet af tilsynsbesøg på arbejdspladser og virksomheder - blandt andet på folkeskoler. Og som noget nyt vil der være fokus på, hvordan corona-retningslinjerne bliver håndteret.

Rantzausminde Skole i Svendborg Kommune har netop haft besøg af Arbejdstilsynet, og her fortæller skoleleder Troels Segel, at Arbejdstilsynet blandt andet var optaget af, hvordan de håndterer håndhygiejne og afstandskrav.  

"De var særligt optaget af, om vi havde instruks om blandt andet håndhygiejnen. De ville gerne vide, hvor eleverne kom ind om morgenen og muligheden for at vaske hænder. Og om eleverne er fordelt, så der ikke er for meget trængsel, når de for eksempel bevæger sig rundt på gangene", fortæller Troels Segel.  

"I forhold til rengøring var det vigtigste, at vi har en ansvarlig for, at der bliver gjort rent efter bestemmelserne. Og det er mit ansvar, at det sker", siger Troels Segel.

Afstandskrav skal fungere i et samspil
Arbejdstilsynet var også ude i enkelte klasser, og her var opmærksomheden især rettet på afstandskravene. Om der for eksempel er to meter fra lærerne til de nærmeste elever.

På Rantzausminde Skole har de ikke store klasselokaler. Derfor kan det være svært at få eleverne placeret, så det ikke giver trængsel, og det kan være en udfordring at overholde et meters kravet i undervisningen.

Her oplevede Troels Segel, at Arbejdstilsynet havde en god dialog med lærerne om, hvordan man kan få didaktikken til at fungere sammen med corona-retningslinjerne.

"Det er samspillet mellem to forskellige virkeligheder, der var i fokus. Arbejdstilsynet var optaget af, om vi overholdt retningslinjerne, men der, hvor det var svært, var det afgørende om, den måde undervisningen var indrettet gav anledning til smitterisiko,” fortæller Troels Segel.

Elever og lærere skal møde så få som muligt

Fagfordelingen var et andet emne, som Arbejdstilsynet spurgte til. De ville gerne høre skolens overvejelser om, hvordan elever og lærere i løbet af skoledagen kan møde så få andre elever og lærere som muligt, fx hvor meget eleverne arbejder sammen på tværs.

"Her på skolen har vi ikke en fagfordeling, der adskiller sig markant fra tidligere. Eleverne i 8. klasse har langt flere lærere end eleverne i 1. klasse, fordi vi går op i, at de har lærere med linjefagskompetencer. Men i stedet for at undervise på tværs af årgange, forsøger vi eksempelvis nu at lade én historielærer undervise klasserne på samme klassetrin i stedet for på tværs af klassetrin", fortæller Troels Segel.

Ingen anledning til ændring
To gange har elever på Rantzausminde Skole været testet positivt, men ingen af gangene har man kunne spore smitte i skolesammenhæng. Så Troels Segel er fortrøstningsfuld, og besøget fra Arbejdstilsynet gav heller ikke anledning til andet.

"I det store hele har vi håndteret det indenfor retningslinjerne. Og besøget har ikke betydet, at vi skal gøre noget anderledes. Måske når det bliver dårligere vejr, og eleverne skal være indenfor - så kan det godt være, at vi skal dele gangarealerne mere op", siger Troels Segel.

Modelfoto: colourbox.dk

Øget antal tilsynsbesøg

  • Til og med februar 2021 vil Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen foretage 8.500 tilsynsbesøg hver måned på arbejdspladser og virksomheder.