Nationale test: Skolelederne tager beslutningen (i 80 % af tilfældene)

Den nye aftale om nationale test medfører at de nationale test bliver frivillige for ca. 80 % af skolerne.

Ny aftale om nationale test - skolederne tager beslutningen i 80 % af tilfældeneUndervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har netop slået fast, at det alene er skolens leder, der kan træffe afgørelsen, om man som skole fortsat ønsker at gennemføre de frivillige test. Det er ikke en kommunal beslutning. I den forbindelse udtaler Claus Hjortdal:

”Vores anbefaling er, at man på skolerne som udgangspunkt fortsat kan bruge testene, hvis man har haft en god og konstruktiv dialog om brugen af de nationale test sammen med andre data som led i den løbende evalueringskultur. Indtil nye og bedre test kommer – idet man samtidig er opmærksom på, om validiteten på elev-, klasse-, årgangs- og skoleniveau er tilstrækkelig god.

Overordnet glæder Skolelederforeningen sig over, at forligskredsen fik landet et kompromis, der var enighed om. Foreningen støtter, at der fremadrettet skal gang i en større dialog om test i skolen og forventer, at man fra politisk hold vil strække ud mod parterne og sikre, at der hurtigst muligt bliver skabt en stor enighed om, hvordan vi fremover vil bruge test og til hvilket formål.

Selv om den nye aftale om nationale test medfører at de nationale test bliver frivillige for skolerne, er de 20 % af skolerne, som har de laveste karakterer tvunget til at tage testene. Det betyder, at skolens ledelse ikke i de tilfælde har et valg, hvilket man kan diskutere, om giver mening. Foreløbigt må Skolelederforeningen dog tage denne del af forliget til efterretning.

At man fastholder testen for de skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, kan undre. Kompromiset er langsigtet, men på det punkt noget både kortsigtet. Ikke mindst, når det er ellers er op til skoleledernes vurdering, hvem og hvor meget, der skal testes på de øvrige 80 % skoler. Vi støtter, at der skal gang i en større dialog om test i skolen. Vi forventer, at man fra politisk hold vil strække sig ud mod parterne og sikre, at der bliver skabt en bred enighed om, hvordan vi fremover vil bruge test og til hvilket formål”, siger Hjortdal.

Skolelederforeningen har tidligere skrevet om den ny aftale om nationale test, se HER

Foto: Panthermedia