Ny aftale om nationale test

Partierne bag folkeskolens forligskreds har indgået en aftale om at skabe et nyt og bedre evaluerings- og bedømmelsessystem. I første omgang bliver testene ikke sat i bero, men bliver i stedet frivillige for en stor del af landets skoler.

Partierne bag folkeskoleforliget, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, har indgået en aftale om sammen at skabe et nyt og bedre nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, der ligesom i dag er ens over hele Danmark og omfatter alle elever på udvalgte årgange, skriver Børne- og Undervisningsministeriet på deres hjemmesidehvor du også kan læse mere om den overgangsordning, som vil træde i kraft frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem er klar.

I Skolelederforeningen er Claus Hjortdal, foreningens formand, tilfreds med, at der politisk er sat et punktum for debatten omkring de nationale test.

"Vi ser positivt på, at man fortsat vil holde fast i en evalueringskultur, der baserer sig på data," siger Claus Hjortdal, som opfordrer til, at der hurtigst muligt sker forbedringer af det eksisterende system, som skal benyttes i overgangsperioden.

I første omgang bliver de nationale test ikke afskaffet, men for 80 procent af skolernes vedkommende bliver det frivilligt, om skolerne vil gennemføre testene. 

De 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik ved afgangseksamenerne i 9. klasse skal dog fortsat gennemføre de nationale test.

Derudover gennemfører et repræsentativt udsnit af landets klasser de nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau. Skolerne vil ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen om det.

"Vi ser frem til at blive inddraget i arbejdet omkring et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem," siger Claus Hjortdal.

Regeringen vil inden sommeren 2020 fremlægge et forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som kan være udgangspunktet for videre forhandlinger.

Kilde: UMV med flere

Foto: Colourbox.dk