KL og Lærernes Centralorganisation har netop meddelt, at der efter flere måneders forhandlinger nu forventes enighed om en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

De to organisationer afholder pressemøde i dag klokken 16:30, hvor de uddyber detaljerne i den forventede nye aftale, der nu skulle være landet efter måneders forhandlinger og års uenighed.

Med den historik, der har været tilbage fra lærerlockouten i 2013, og med tanke på den kæmpe indsats, der lægges for dagen i folkeskolen i forbindelse med Corona-situationen, var det håbet, at parterne KL og LC formåede at bøje sig mod hinanden og nå frem til et forlig.

En ny lærerarbejdstidsaftale bliver det næppe, som vi kendte den, men en "Ny start", som hviler på lærerkommissionens anbefalinger om, at den gode skole forudsætter det gode lærerarbejde og god ledelse.

Her kan blive tale om, at der nu er enighed om nogle formelle rammer om, hvornår noget er godt lærer- ledelses- og skolemæssigt samt nogle vilkår for det gode samarbejde, inddragelse mv.

De mange lokalaftaler og forståelsespapirer, der er aftalt, viser veje man kan gå, men lærerkommissionen pegede også på, at der i forhold til lærerarbejdstid kan være udfordringer i sammenhængen mellem tid og opgaver, mellem undervisning og forberedelse mv.

Derfor kan en ny aftale også berøre aspekter om vilkår for skoleårets planlægning, fordeling af arbejds- og forberedelsestid i dialog - idet ledelsesretten forventes fastholdt.

Helt grundlæggende mener Skolelederforeningen, at lærerne skal have en aftale. Skolen kan ikke holde til, at denne uenighed yderligere trækker ud til skade for arbejds- og undervisningsmiljøet og folkeskolen.

Følg med de næste timer, hvor vi gerne skulle vide noget mere konkret.

Aftalen skal senere på måneden godkendes i KL’s bestyrelse og sendes til afstemning blandt lærerne.