Ny undersøgelse: Skoleledere klar til en mindre, gradvis åbning

Skolelederforeningen har lavet en stor undersøgelse blandt foreningens medlemmer for at kortlægge, hvordan landets skoleledere vurderer, at en yderligere genåbning af folkeskolerne kan ske. Undersøgelsen viser også, hvordan skolelederne har oplevet perioden med genåbning af skolerne for 0.-5. klasse.

Landets skoleledere vurderer, at:

  • Vi vil alle meget gerne have de ældste elever (i 6.-9. og 10. klasse) tilbage i skolen
  • Vi kan håndtere en delvis åbning med lempelser i kravene, fx i afstandsregler
  • Vi kan umiddelbart ikke klare en fuldstændig åbning under de nuværende forhold
  • Vi ønsker, at en udvidet åbning skal ske på baggrund af en central politisk beslutning

Undersøgelsen er netop afsluttet og er særdeles valid med en svarprocent på ca. 50 % af landets skoleledere.

Skolelederforeningen har spurgt foreningens medlemmer – lederne på landets folkeskoler – om, hvordan de dels har oplevet perioden med åbning af skolerne for 0.-5. klasse, og hvordan de vurderer en yderligere åbning af skolerne for 6.-9. (og 10.) klasse kan ske under de nuværende sundheds- og kapacitetsmæssige forhold.

Hovedkonklusionen i undersøgelsen er, at skolelederne vurderer, at en yderligere åbning af skolerne for de ældste elever bør ske sundhedsmæssigt forsvarligt, og derfor ikke kan ske for alle elever i fuldt omfang og på én gang, men må ske delvist, trinvist, gradvist.

Skolelederne anerkender de politiske og ikke mindst menneskelige behov for en yderligere genåbning af landets skoler. Dette bør blot ske på basis af en central beslutning, så ansvaret for en øget smittespredning ikke overlades til den enkelte skole, skoleleder eller kommune.

Således foretrækker ca. 70 % af skolelederne, at det er op til regeringen og sundhedsmyndighederne at beslutte, om der skal åbnes helt eller delvist for 6. til 9. kl. Ca. 70 % mener ikke, at det skal være op til den enkelte kommune eller den enkelte skole at beslutte dette.

Skolelederne er parate til en genåbning af skolerne på forsvarlig vis, men peger på, at der er udfordringer sundhedsmæssigt, personalemæssigt og lokalemæssigt. Der er derfor behov for at afklare retningslinjerne og forholdene på disse områder, inden en yderligere genåbning kan ske.

Således vurderer over 2/3 af landets skoleledere, at der kan findes løsninger på alle tre områder (sundhed, personale og lokaler) til en mindre åbning for 6.-9. kl. Omvendt mener over 2/3 af skolelederne, at det pt. på de tre områder ikke er muligt med en fuld åbning for 6. til 9. kl. plus 10. kl.

Læs undersøgelsen