Ny undersøgelse: Specialskoleledelse i genåbningens dage

En ny undersøgelse blandt ledere og mellemledere på specialskoler i Danmark kortlægger, hvordan de vurderer, at genåbningens fase I er forløbet. Det viser sig overordnet, at specialskolelederne har oplevet perioden med genåbning som: Overkommelig…

Det er Skolelederforeningen, der står bag undersøgelsen, som er udsendt til ca. 130 medlemmer, der er ledere og mellemledere på landets specialskoler.
Undersøgelsen er afsluttet og resultatet trukket den 5. maj med en svarprocent på knapt 45 %, hvilket gør undersøgelsen meget valid.
 
Det væsentligste i undersøgelsen er, at 2/3 melder tilbage, at der var overkommelige sundhedsmæssige, personalemæssige og lokalemæssige udfordringer ved åbningen af skolen. Det står noget i kontrast til en lignende undersøgelse, foreningen har foretaget i almenskolen, hvor langt flere ledere havde disse udfordringer.
 
Blandt de specialskoleledere, der har svaret, mener 4/5, at de har fået tilstrækkelig støtte fra forvaltningen til at håndtere de udfordringer, Corona har medført. Samarbejdet med PPR, socialforvaltningen og sundhedspersonalet har været status quo, hvilket i nogle kommentarer betegnes som lidt skuffende. 
 
Trods ’overkommeligheden’ i genåbningen har 85 % oplevet øget elevfravær, og næsten alle en øget bekymring fra forældrene ved at sende deres børn i skole. Der er/har været særlige udfordringer med transport/befordring samt rengøring. Pålagte fraværsindberetninger m.m. opleves som unødigt bureaukratisk.
 
Læs foreningens nye undersøgelse: Specialskoleledernes arbejde i en coronatid