Ny vejledning til skoleledere om forvaltningsretlige regler

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en vejledning - 'Vejledning til skoleledere om forvaltningsretlige regler' - som skolelederne kan bruge i det daglige arbejde, særligt i forbindelse med skole-hjemsamarbejdet og beslutninger omkring eleverne.

Den nye vejledning til skoleledere er tænkt som en hjælp, hvis man fx er lidt usikker på, hvad der ligger i begreber som fx partshøring, notatpligt og afgørelser.

Der er 11 emner i vejledningen:

 • Faktisk forvaltningsvirksomhed
 • Afgørelser
 • Habilitet
 • Behandling af oplysninger
 • Forvaltningsretlige grundsætninger og principper
 • Partshøring
 • Notatpligt og journalisering
 • Partsaktindsigt
 • Begrundelse og klagevejledning
 • Særligt om specialundervisning
 • Tjekliste

Her finder du vejledningen
'Vejledning til skoleledere om forvaltningsretlige regler', findes på www.uvm.dk