Nyt Corona-forbud i hovedstadsområdet giver udfordringer for skolelederne

Claus Hjortdal peger på, at de nye skærpede regler er et eksempel på, at det er nødvendigt at slække på krav og forventninger til omfanget af den undervisning, som skolerne kan gennemføre i skoleåret 2020/2021.

På mandag skal skolerne i 17 kommuner i hovedstadsområdet være parat til at undervise eleverne efter endnu en omlægning af undervisningen.

"I Skolelederforeningen er vi tilfredse med, at man denne gang har lyttet til opfordringen om at give skolerne bedre tid til omlægningen. Vi håber dog, at både forældre og kommuner vil have forståelse for, at nogle skoler kan få svært ved at nå at få al logistik klar til mandag morgen."

Claus Hjortdal forudser, at det nye forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen, kombineret med mulighed for fjernundervisning i de ældste klasser, kan skabe mange logistiske udfordringer for skolerne.

”For nogle skoler kan det blive en svær omstilling – fx en stor skole med små klasselokaler, hvor man vil få behov for at benytte flere lokaler, flere undervisere, og hvor nogle elever må fjernundervises.”

Ifølge uvm.dk har skolerne i de 17 berørte kommuner mulighed for at overgå til nødundervisning, og som led i denne nødundervisning etablere fjernundervisning for skolens ældste klasser.

Claus Hjortdal peger på, at situationen i hovedstadsområdet og de nye skærpede regler er endnu et eksempel på, at det er nødvendigt at slække på krav og forventninger til omfanget af den undervisning, som skolerne kan gennemføre i skoleåret 2020/2021.

"De vilkår, som skolerne har til at drive skole under lige nu, er meget svære og uforudsigelige. Derfor er vi nødt til at have en forventningsafstemning for kravene til undervisningen i resten af skoleåret."

Foruden forbuddet mod undervisning på tværs af stamklasser, er der for de 17 kommuner også indført en række anbefalinger og skærpede opmærksomheder omkring rengøring spisesituationer m.m. Der er etableret en særskilt linje for spørgsmål vedrørende hovedstadsområdet. Læs mere på uvm.dk

UVM har her samlet en række spørgsmål og svar vedrørende de skærpede tiltag i 17 københavnske kommuner. Læs mere her