NYT: Dialogpapir om styring af folkeskolen

I Skolelederforeningen ønsker vi et skift fra styring og kontrol til tillid og engagement.  Vi efterspørger rammer, tid og ressourcer til at levere god skoleledelse - og vi peger blandt andet på et stærkt behov for afbureaukratisering og øget lokal frihed for alle folkeskoler. I den forbindelse har vi til brug i de lokale foreninger udarbejdet et dialogpapir om styring af folkeskolen.

Skolelederforeningen ønsker øget lokal frihed for alle folkeskoler. Vi ønsker afbureaukratisering og mindre styring.

I efteråret fremlagde vi hele '40 forslag til forbedringer for folkeskolen', som vi nu er i gang med at realisere sammen med ministeriet og folkeskolens parter.

Styring af folkeskolen er inden for de senere år tiltaget, og Skolelederforeningen har på formandsmødet i efteråret 2019 fået mange input til, hvordan skolelederne oplever den øgede styring i dagligdagen.

Derfor har vi i foreningen udarbejdet et dialogpapir 'Skolelederforeningens dialogpapir om styring af folkeskolen til brug i de lokale foreninger'. Dialogpapiret kan bruges af de enkelte lokalforeninger som udgangspunkt til drøftelser med medlemmerne og andre interessenter.

Desuden har vi udarbejdet et oplæg om kvalitetsdialoger ’Skolens udviklingsområder – Dialog, der understøtter læring og kvalitet’,hvor vi i foreningen peger konkret på, hvordan det ofte tunge og tilbageskuende kvalitetsrapporter kan erstattes af dialoger med fokus på progression og kvalitet.

Læs mere om Skolelederforeningens samlede indsats 'Mere ledelse - mindre styring'.