Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem: Det skal give værdi for eleven

Claus Hjortdal deltog for nylig i et møde med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og forligspartierne samt folkeskolens parter om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. På mødet holdt Claus Hjortdal et oplæg om Skolelederforeningens perspektiver.

Skolelederforeningens holdning er, at det er eleven og elevens udvikling, der skal være i centrum for alt det, vi gør.

Lakmusprøven bør være: Giver det værdi for eleven?

I skolelederforeningen mener vi, at det er et faresignal, når ledere i folkeskolen giver udtryk for, at de i højere og højere grad bliver administratorer.

Vi ønsker:

  • Statslig og kommunal fokus på mindre styring og kontrol
  • Selvbestemmelse til skolerne - fordi det skaber tillid, engagement og skaber tid til udviklingsarbejde og den pædagogiske ledelse
  • Lederne i folkeskolen skal ligesom andre ledere og medarbejdere i andre brancher inddrages og have indflydelse på deres opgaveløsning.

I forhold til kvalitetsrapporten foreslår vi en ny tilgang, som understøtter en dialogbaseret tilgang. Vi mener, at det er OK at afrapportere faglige resultater inden for fx læsning og matematik. Men hvordan måler man og afrapporterer, hvorvidt en skole giver eleverne lyst til at lære mere, eller hvordan en skole giver elever en forståelse for andre lande og kulturer, og bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen samt fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling?

Læs vores udspil om, hvordan vi kan understøtte en dialogbaseret tilgang til kvalitetsrapporten: Skolens udviklingsområder – Dialog, der understøtter kvalitet i folkeskolen