Nyt materiale om fraværsregler i folkeskolen

Børne- og Undervisningsministeriet har på www.uvm.dk/fravær lanceret en række redskaber til formidling og orientering om fraværsreglerne i folkeskolen.

Materialesamlingen omhandler de nye regler for fravær i folkeskolen, som trådte i kraft 1. august 2019, og er målrettet fagpersoner på skoleområdet samt forældre.

Fagpersoner kan benytte materialet til formidling af fraværsreglerne, ligesom forældre kan bruge materialet til at orientere sig i reglerne.

På hjemmesiden findes blandt andet ’Værktøj til skoleledelsen’, som skoleledere og klasselærere kan bruge til formidling af fraværsreglerne i folkeskolen – herunder brevskabeloner og gode råd til forældredialogen, som skoleledelsen kan anvende.

Under ’Materiale til forældre’ findes en animationsfilm og et faktaark målrettet forældre på engelsk, polsk, tyrkisk, arabisk og urdu ud over dansk.

Find det hele her