Nyt trivselsprogram vil nå hele skolen rundt

Skolestyrken - et nyt tilbud fra Red Barnet, Mary Fonden og Børns Vilkår - tager afsæt i den indsats, skolen i forvejen gør.

Alle skal arbejde i samme retning, når trivslen på skolen skal forbedres.

Sådan er filosofien bag det nye skoletrivselsprogram Skolestyrken, som inddrager alle klassetrin og alle skolens medarbejdere.

Tanken bag filosofien er, at alle på skolen er med til at skabe kulturen og påvirke trivslen.

"Skolelederens fokus på trivselsarbejde er afgørende vigtigt, og lærerne skal have trivsel med som en integreret del af deres didaktiske overvejelser. Men det teknisk-administrative personale spiller også en rolle. Det er ikke sekretæren eller pedellen, der skal løse mobbeproblematikker, men de skal kende deres ansvar og vide, hvad de skal gøre, hvis de opdager tegn på mistrivsel," siger uddannelseskonsulent i Skolestyrken, Sanne Lind.

Skolestyrken påpeger på sin hjemmeside, at et lille “hej” fra en voksen i sig selv gør en forskel for, at et barn føler sig set, og at et barn, der trænger til en lille pause fra fællesskabet, kan have stor gavn af at blive bedt om at hjælpe med en praktisk opgave.

Grundig analyse
Skolestyrkens metode er at skræddersy anbefalinger til den enkelte skole efter et grundigt analysearbejde. Arbejdet begynder med samtaler med elevrådet og omfatter spørgeskemaundersøgelser blandt alle ansatte og gennemgang af skolens trivselsmålinger.

På Brøndbyvester Skole førte analyse til ny viden for skoleleder Joachim Kjølberg.

"Der var nogle øjenåbnere i forhold til selve vores arbejde med trivsel. Især dialogen med elevrådet gav indblik i nogle konkrete ting, vi ikke kunne læse ud af trivselsmålingerne," siger han.

Han sætter pris på, at Skolestyrken tager udgangspunkt i de tiltag, skolen allerede har i gang.

"Det er ikke en skabelon, som skolen skal mases ned i. Det gør det anvendeligt, at man tager afsæt i det, vi er, fremfor at vi skal til at være noget andet."

Vedvarende proces
Skolestyrken lægger i samarbejde med ledelsen en aktionsplan med fokuspunkter og uddanner ressourcepersoner i konkrete metoder til at fremme trivsel og forebygge og håndtere mobning. Det er en lang og vedvarende proces, understreger Sanne Lind, som godt synes, trivselsarbejdet kan sammenlignes med en livsstilsændring fremfor en slankekur.

"Man kan ikke bare løse nogle opgaver og så kalde sig mobbefri skole. Mobning kan opstå på alle skoler, og det skal være en integreret del af arbejdet på skolen at skabe og bevare trygge fællesskaber," siger hun.

Joachim Kjølberg er enig:

"Jeg har en skole med 1.150 elever, så vi har mobning. Det er naivt at tro, at man kan undgå det og bare erklære sig for mobbefri skole. Hvad vi til gengæld kan er at gøre noget ved det, når det opstår."

Om skolestyrken

  • Skolestyrken er udviklet af non-profitorganistationen Alliancen mod mobning, som er skabt i samarbejde mellem Red Barnet, Mary Fonden og Børns Vilkår.

  • Et Skolestyrke-forløb omfatter otte besøg fra Skolestyrkens konsulenter og adgang til værktøjerne gennem log-in på hjemmesiden.

    Læs mere om program, pris og det pædagogiske grundlag på www.skolestyrken.dk

Modelfoto: Colourbox.dk