Politisk enighed om at genåbne skoler for de ældste elever

Mandag den 18. maj kan de ældste elever møde i skole igen. Det meddelte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde torsdag aften inden bededagsferien. Hun understregede dog samtidig, at ”intet bliver, som det plejer.” Skolelederforeningen glæder sig over, at de ældste klasser nu får mulighed for at vende tilbage til skolen.

Som mange nok havde både håbet og forventet, kan eleverne i 6.-10- klasse komme i skole igen fra mandag den 18. maj. Det samme gælder for efterskoleeleverne.

Beslutningen blev truffet af alle partilederne i fællesskab torsdag den 7. maj og meddelt af statsminister Mette Frederiksen ved en pressebriefing på Marienborg i går aftes.

"Jeg ved, at mange unge virkelig har ventet på at få den her besked,” sagde statsministeren, der samtidig understregede, at eleverne ”ikke kan forvente at komme tilbage til den skoledag, der var, før coronaen."

"Men at komme tilbage og møde jeres kammerater og jeres lærere, det får I mulighed for nu," sagde hun.

Planlægningstid
Beslutningen falder i god jord hos Skolelederforeningen, der allerede for et par uger siden opfordrede politikerne til at lade de ældste elever komme i skole igen inden sommerferien.
Claus Hjortdal gjorde det dog samtidig klart her til morgen på TV2 News, at man nu må afvente flere retningslinjer fra sundhedsmyndighederne - hvilket han har fået oplyst vil blive meldt ud i løbet af de nærmeste dage.

I Skolelederforeningen er man glad for, at der er afsat lidt tid til den videre planlægning.

Næstformand Dorte Andreas siger:

"Det er rigtig positivt, at de store elever nu kan komme tilbage i skole. Ikke mindst de sårbare elever har virkelig brug for det. Og det er godt, at der er blevet lyttet til Skolelederforeningen, når vi har sagt, at skolerne skal have tid til at planlægge genåbningen, så de kan finde løsninger, der er sundhedsmæssigt forsvarlige," siger Dorte Andreas, der også er glad for, at politikerne tager ansvaret for genåbningen.

Lokale løsninger
Ifølge Statsministeriet får kommuner og skoler ”lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering af genåbningen inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskaber.”

Hvilke løsninger, man når frem til, bliver derfor helt afhængig af de retningslinjer, der bliver aftalt, understreger Dorte Andreas.

"Det fremgik fx ikke af pressebriefingen torsdag, om afstandskravet på to meter bliver opretholdt. Og det bliver helt afgørende for genåbningen og de løsninger, man finder lokalt. Det er jo forskelligt, hvad skolerne er udfordret af i forhold til eksempelvis personale- og lokalekapacitet og i forhold til rengøring," siger Dorte Andreas, der er overbevist om, at alle nok skal blive klar til den 18. maj, men det vil blive med forskellige løsninger på grund af de forskellige udfordringer, der er.

Læs anden fase af en kontrolleret genåbning af