Regler og retningslinjer fra den 1. august er nu udstedt i ny bekendtgørelse

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort bekendtgørelsen, der gælder fra 1. august.

For knap to uger siden offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer for rammer og undervisningen i vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner fra den 1. august, som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

I forlængelse af de nye retningslinjer er bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19- foranstaltninger blevet udstedt.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet på deres hjemmeside. Herfra findes også link til den nye bekendtgørelse på Retsinformation.

Bekendtgørelsen indeholder:

  • Midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud.
  • Retningslinjer for almindelig undervisning mv. ved ophør af pligten til at give nødundervisning.
  • Procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse eller genoptagelse af nødundervisning.
  • Forskellige undtagelser fra disse procedurer.
  • Overordnede regler ved nødundervisning fra 1. august 2020.

Læs mere på www.uvm.dk