Seksualundervisning: Et fælles ansvar at styrke undervisningen

”Vi skal tage den nye viden alvorligt. Undervisningsministeren bør samle parterne omkring folkeskolen, så vi sammen kan se på, om der er behov for ændringer i de nuværende vejledninger til faget ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’. Vi må også se på, om faget skal styrkes på læreruddannelsen, samt om der generelt er behov for efteruddannelse af lærerne.”

Det siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, på baggrund af en ny undersøgelse, som viser, at piger både herhjemme og i resten af verden, går markant tidligere i puberteten end før.

I perioden 1977 til 2013 er pubertetsalderen hos piger på verdensplan faldet med tre måneder per årti.

I Danmark viser de seneste tal, at piger i gennemsnit får bryster, når de er ti år, men det er også normalt ned til otteårsalderen.

Hos Sex & Samfund og Fagligt Selskab for Sundhedsplejerske mener man, at skolerne fremover bør undervise børn i krop og pubertet væsentligt tidligere. Der har også været fremsat ønske om, at det bør være et fast fag frem for et timeløst fag.

Claus Hjortdal deler ikke holdningen om, at undervisningen skal gøres til faste timer på skoleskemaet:

”Så risikerer vi, at hele ansvaret kommer til at ligge hos skolen – og det er ikke hensigtsmæssigt. Det er også et forældreansvar, ligesom der er behov for at samarbejde med det øvrige samfund blandt andet med sundhedsplejersker og læger.”