Skak som læringsåbner for børn med særlige udfordringer

Balsmoseskolen i Egedal Kommune har fået ’Borgmesterens fortjenstpris’ for at levere ekstraordinært gode resultater med hensyn til læring for - og inklusion af - eleverne.

Balsmoseskolen i Egedal Kommune har fået ’Borgmesterens fortjenstpris’ for at levere ekstraordinært gode resultater med hensyn til læring for - og inklusion af - eleverne.

Distriktsskole Smørum – afdeling Balsmoseskolen (DSS) er en del af den EGMONT-støttede indsats ’SFA – Skoleskak for alle’, som er støttet af Dansk Skoleskak og Egmont Fonden.

Programmet er udrullet på 53 special- og almenskoler over hele landet, hvor skolerne satser strategisk på skoleskak som et redskab direkte i kerneopgaverne:

  • Inklusion og bedre specialundervisning
  • Arbejde med elevernes robusthed og livsduelighed
  • Fællesskaber for de børn, som har brug for ekstra støtte i undervisningen

Indsatsen virker gennem:

  • Kompetenceudvikling af 230 lærere og pædagoger (i alt fem uddannelsesdage over to kalenderår). Hver skole har fået uddannet mellem tre og 17 personaler
  • Særligt tilrettelagt undervisningsmateriale (ca. 75 lektioner i alt)
  • Supervision i praksis ved DSS’ læringskonsulenter
  • Elevkurser og andre elevaktiviteter faciliteret af DSS

Der er tydelige effekter på læring og trivsel, viser tilbageløbet. Navnlig elever med autisme profiterer af SFA. Distriktsskole Smørum – afdelings Balsmoseskolen er et af flere eksempler.

Se mere på www.skoleskak.dk

Foto: colourbox.dk