Skolebesøg: Samarbejde og fællesskab er kodeord

Claus Hjortdal og Dorte Andreas besøgte i går sammen med de øvrige parter bag indsatsen "Folkeskolen. Vores. Hele livet" Trekronerskolen i Roskilde. Aktørerne bag folkeskolen fik et fælles indblik i Trekronerskolens arbejde, organisering og kultur - hvor samarbejde og fællesskab er nøgleord.

”Folkeskolen er vores vigtigste samfundsinstitution, og det er vigtigt, at vi værner om og bakker op om den. Derfor er vi meget glade for, at det kan lade sig gøre at besøge Trekronerskolen i dag.”

Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas bød sammen med skoleleder Jon Lissner velkommen til Trekronerskolen i Roskilde, hvor Skolelederforeningen i går sammen med de øvrige parter bag indsatsen ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” markerede årets skolestart.

Efter måneders Corona-undervisning - samt skolernes sommerferie - blev der i går mulighed for at lære Trekronerskolen bedre at kende - naturligvis med god afstand samt de nødvendige Corona-foranstaltninger.

Trekronerskolen er en stor folkeskole med ca. 900 elever fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er tre, fire eller fem klasser på hver årgang. 

Skoleleder Jon Lissner præsenterede og fortalte om skolen sammen med fire af skolens lærere, to pædagoger og fem elever fra 9. klassetrin.

Partnerskabet om ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” arbejder i fællesskab på at sætte folkeskolen positivt på dagsordenen – blandt andet ved at besøge skoler lokalt rundt i landet.

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, og næstformand, Dorte Andreas var begge med i går sammen med de øvrige parter bag indsatsen. Således fik alle aktørerne bag folkeskolen et fælles indblik i Trekronerskolens arbejde, organisering og kultur.
Formænd/næstformænd fra BUPL, BUPL's Lederforening, Danske Skoleelever, DLF, KL, Skolelederforeningen samt Skole & Forældre var mødt op ligesom repræsentanter fra de faglige organisationer samt fra skolebestyrelsen.

Også repræsentanter fra Roskilde Kommune var med på besøget og fortalte om kommunens samlede skolevæsen.

Helt naturligt - og meget aktuelt - var et af dagens emner Coronaundervisning samt skolens arbejde med udeundervisning. Et af skolens mål er at være en grøn skole, hvor eleverne lærer at begå sig i respekt for naturen og dens ressourcer. Skolen bruger friluftslivet aktivt i undervisningen og inddrager den omkringliggende natur. Det betyder, at udeundervisning bliver tænkt ind i fagene, og at de nære omgivelser som skov og strand bliver brugt.

En af skolens elever fortalte på besøget, hvordan det som elev er særligt motiverende, når undervisningen foregår udendørs.

Foruden skolens erfaringer med udeundervisning blev der drøftet en lang række emner, hvor særligt skolens organisering med vægt på fællesskab og et tæt samarbejde mellem bl.a. lærere og pædagoger var i fokus.

Skoleleder Jon Lissner og skolechef Søren Kokholm fortalte, hvordan det gode samarbejde, fællesskab og tæt kontakt er kodeord i organiseringen og skolens kultur.

Den røde tråd fra politisk hold og forvaltning er at være tæt på skole, ledelse, medarbejdere, forældre og elever - man vil gerne fjerne ”rockwool-laget”, som skolechef Søren Kokholm udtrykte det.

Om samarbejde og fællesskab sagde skoleleder Jon Lissner:

”På Trekronerskolen vægter vi fællesskabet højt. Vælger man vores skole, vælger man også fællesskabet.”

Efter gårsdagens besøg sagde Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand:

”Det var en stor oplevelse af besøge Trekronerskolen. Dedikerede lærere og pædagoger fortalte om udeundervisning, læringsfælleskaber og relationsarbejdet. Det var dejligt at mærke personalet og ledelsens fokus på elevernes faglige og personlige udvikling. Tak til Jon Lissner og resten af ledelsen og personalet for et rigtig godt besøg, der viste en velfungerende og inspirerende folkeskole.

Læs om partnerskabet 'Folkeskolen. Vores. Hele livet'

Læs inspirationsmaterialet 'Få flere til at bruge folkeskolen' 

Om Trekronerskolen

  • Skolen blev bygget i 2001 og har siden vokset sig større. Den ligger i den østlige del af Roskilde og skoledistriktet dækker hele Trekroner.
  • Skolen har ca. 900 elever og 39 klasser
  • Skolen har ca. 100 ansatte, som tæller både lærere, pædagoger, ledelse, administrativt personale og servicepersonale.

Foto: Nils Vilsbøl / Skolelederforeningen