Skoleledere ser ud til at få mulighed for at aflyse valgfagsprøver

Med en ny bekendtgørelse vil Undervisningsministeren give den enkelte skoleleder lov til at beslutte, om valgfagsprøver for 8.klasser i december og januar skal aflyses.

Efter en turbulent start for de praktiske/musiske valgfag i 8.klasserne, ser det nu ud til, at skolelederne får mulighed for at aflyse den eksamen, som skal afholdes i december og januar.

Meget undervisning blev i foråret aflyst på grund af Covid-19, og Skolelederforeningen har flere gange gjort Undervisningsministeren opmærksom på, at det på mange skoler vil være umuligt at indhente de tabte timer.

Derfor var opfordringen fra Skolelederforeningen, at det skulle være muligt enten at reducere mængden af det faglige indhold eller aflyse eksamen, og netop det sidste lægger Undervisningsministeren nu op til i en ny bekendtgørelse, der er sendt i høring.

"Jeg er rigtig glad for, at ministeren lyttede til os og de andre skoleorganisationer. På mange skoler ville det være nogle urimelig vilkår at sende eleverne op til deres første eksamen. Og jeg er tilfreds med, at der er lagt op til, at det er skolelederen, der har retten til at vurdere, om det giver mening at holde eksamen," siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Ny bekendtgørelse giver mulighed for aflysning
I udkastet til den nye bekendtgørelse står der, at skolelederen kan aflyse eksamen, hvis det grundet Covid-19 ikke har været muligt for skolen at gennemføre undervisningen i de obligatoriske praktiske/musiske valgfag i overensstemmelse med fagets faglige mål og indhold, og skolelederen vurderer, at enkelte elever eller grupper af elever, som følge heraf har et fagligt efterslæb, der ikke kan indhentes inden det planlagte prøvetidspunkt.

Elever, der får deres prøve aflyst, vil få ophøjet deres standpunktskarakter til eksamenskarakter.

Vil gerne drøfte muligheder for sommerens prøvetermin
Bekendtgørelsen har ikke betydning for elever, som først skal til prøve til
sommer. Undervisningsministeren oplyser, at hun vil videre holde øje med situationen og på et senere tidspunkt vurdere, om der er grund til tiltag i forhold til prøverne i sommerprøveterminen. 

"Vi vil også gerne være med til at drøfte vilkår og muligheder i forhold til sommerens prøvetermin. Og det vil være fornuftigt at gøre det i god tid," siger Claus Hjortdal.