Skolelederforeningen: Ja tak til at droppe elevplaner som vi kender dem

Rådgivningsgruppe anbefaler at droppe elevplanerne i deres nuværende form og erstatte dem med mere individuelle evalueringsløsninger. En glimrende idé, mener Skolelederforeningen.

Afskaf elevplanerne i deres nuværende form og giv den enkelte skole frihed til selv at bestemme, hvad der skal træde i stedet.

Sådan lyder anbefalingen fra en rådgivningsgruppe, som regeringen nedsatte sidste år. Gruppen fik til opgave at undersøge, hvordan man kan forenkle de udskældte elevplaner. Resultatet er syv overordnede anbefalinger vedrørende elevplanerne, som netop er blevet offentliggjort.

Skolelederforeningen hilser rådgivningsgruppens anbefalinger varmt velkommen. De falder helt i tråd med de 40 anbefalinger om afbureaukratisering og regelforenkling i folkeskolen, som foreningen sidste år præsenterede for undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Vi er rigtig glade for, at man anbefaler at afbureaukratisere elevplanerne. Men vi er også enige med rådgivningsgruppen om, at der fortsat bør være en forpligtelse til at evaluere og give eleverne feedback, men det behøver ikke være det samme alle steder. Det her lægger op til, at man på den enkelte skole og i den enkelte kommune og i skolebestyrelsen får en drøftelse af, hvad der giver mest værdi og mening for ens skole, og hvor meget det skal fylde,” siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Rådgivningsgruppens anbefalinger tager afsæt i de problemer, som gruppen har afdækket i forhold til de nuværende elevplaner. Blandt andet er de tidskrævende – i skoleåret 2017/2018 brugte lærerne i gennemsnit 17 timer på elevplaner, kravene er alt for omfattende og ambitiøse, stort set ingen er tilfredse med dem, og de har en social slagside, da de er svære for nogle elever og forældre at afkode.

Erstatningen skal derfor fokuseres på ét enkelt formål, mener rådgivningsgruppen: At understøtte og kvalificere samarbejdet mellem skole og hjem om den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling. Og det giver god mening, mener Dorte Andreas:

”Man kan sige, at det følger i det spor, der har været arbejdet med om forenkling af fælles mål. Nu kommer næste skridt, hvor man løsner op og siger, at det er ude på den enkelte skole, man ved bedst. Det er vi meget glade for.”

Fakta

  • Rådgivningsgruppen blev nedsat af regeringen i april 2019 og er sammensat, så både elever, forældre, lærere, afdelingsledere, skoleledere, uddannelsesvejledere, folkeskolens parter og Danmarks Vejlederforening er repræsenteret i gruppen.

     

Foto: colourbox.dk