Skolelederforeningen søger erfaren kommunikationskonsulent - gerne med indsigt i skole og ledelse

Er du en knivskarp kommunikatør med suveræne skrivekundskaber? Kan du vinkle historier og få budskaber ud til medier og medlemmer? Trives du i et mindre miljø med tætte kollegaer og med en bred pallette af kommunikationsopgaver? Og har du politisk tæft og lyst til at understøtte foreningens politiske ledelse kommunikativt? Så er denne stilling i Skolelederforeningen måske noget for dig.

Skolelederforeningen er en af de mest profilerede og toneangivende foreninger på skoleområdet. Det vil vi gerne blive ved med at være. Vi stiller derfor høje krav og forventninger til vores kommunikation. Og da vores dygtige kollega har valgt at gå på pension, søger vi nu en erfaren kommunikationskonsulent, som kan løfte vores alsidige kommunikationsopgaver og medvirke til foreningens fortsatte udvikling.

Tæt samarbejde

Stillingen er placeret i sekretariatets faglige enhed ”Politik og Kommunikation”, hvor du vil få et tæt samarbejde med enhedens tre øvrige medarbejdere. Som ny kollega vil du især skulle løse en række fælles opgaver med vores anden kommunikationskonsulent, som har særligt fokus på vores hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve og videoproduktion. Dit særlige fokusområde vil blive foreningens pressehåndtering, ligesom du vil blive ansvarlig redaktør for vores medlemsblad, som udkommer på tryk fem gange årligt. Det daglige arbejde i Skolelederforeningen er præget af, at formand, næstformand, ledelse og kollegaer er tæt på hinanden, det er dermed afgørende, at du vil indgå i et tæt samarbejde.  

Mål som forudsætter omstillingsparathed

I Skolelederforeningen arbejder vi på at opnå politiske resultater og varetage medlemmernes interesser. Vores ambition er at komme endnu tættere på vores medlemmer og vores lokale afdelinger samt at få indflydelse gennem politiske budskaber i medier og hos beslutningstagere. Politik, dagsordener, strategier og opgaver ændrer sig, derfor skal du være løsningsorienteret og parat til at påtage dig nye typer af opgaver.

Dine opgaver

 • Med en skarp pen at kunne fange essensen af politiske oplæg, analyser mv. og omsætte det til alle former for kommunikation: Kronikker, debatindlæg, nyhedsbreve, opslag på hjemmeside, twitterindlæg og facebookopslag - på tværs af kommunikationsplatforme.
 • At være den drivende kraft i foreningens pressearbejde med ansvar for pressehåndtering – både dag-til-dag og det længere strategiske sigte. Du skal være opsøgende og god til at sælge historier både hos de landsdækkende og lokale medier og samtidig have en forståelse for, hvordan nyheder skabes og udvikler sig på de sociale medier.
 • At være ansvarlig redaktør for foreningens medlemsblad (udkommer pt. på tryk fem gange årligt), det indbefatter planlægning, opfølgning og udgivelse.
 • Understøtte foreningens politiske ledelse og være i helt tæt dialog med formand og næstformand om budskaber, vinklinger, medietype og timing.
 • Generelt understøtte og styrke foreningens kommunikation herunder indgå i den daglige journalistiske produktion i forbindelse med møder, udarbejde skriftlig beretning, politiske pjecer, foldere mv. samt indgå i det strategiske arbejde, se løsninger og være nysgerrig på nye medieformer.
 • Hjælpe med div. ad-hoc-opgaver, deltage i tværgående opgaver og som alle andre give en hånd med, når noget brænder på.

Dig og din baggrund
Du er uddannet journalist eller har en anden kommunikationsuddannelse, og du har dokumenteret erfaring med pressehåndtering, politisk- og strategisk kommunikation og erfaring som bladredaktør. Du er nysgerrig, er glad for at kommunikere analogt såvel som digitalt, og du er ikke bange for at prøve noget nyt. Vi ser det som en fordel, hvis du har godt kendskab til folkeskole, uddannelsesområdet, skoleledelse samt fagbevægelsen.

Vi håber, at du kan byde ind med følgende:

 • Du brænder for god kommunikation og har styr på den journalistiske værktøjskasse. Du er særdeles stærk til presse, har lyst til at arbejde strategisk med politisk kommunikation og har erfaring med sociale medier, opdatering af hjemmeside (CMS) samt udsendelse af nyhedsbreve.
 • Du er sproglig stærk, kan skrive levende og fejlfrit dansk samt tilpasse dit sprog til foreningens profil såvel som til foreningens politikere.
 • Du sætter dig ind i den faglige substans, følger med i politik og er vant til at følge nyhedsstrømmen på foreningens områder vedr. skole og ledelse.
 • Du følger med i medieudviklingen og tør spille ind med dine idéer, tør at udfordre huset samtidig med at du er lydhør for foreningens retning og ståsted.
 • Du har en høj kvalitetssans, kan strukturere din tid, arbejde selvstændigt og samtidig være en god holdspiller, som formår at arbejde tæt samme med kollegaer, ledelse og politikere.
 • Du kan bevare overblikket og det gode humør og roen, når der er travlt og hektisk. Du kan lide et miljø med højt tempo og varierede opgaver. Som person er du effektiv, energisk og fleksibel. Der vil i et vist omfang være aften– og weekendarbejde.

 Du kan forvente at få

 • Udfordrende, afvekslende og udviklende arbejdsopgaver
 • En fleksibel, selvstændig og afvekslende hverdag
 • Gode kollegaer, tæt samarbejde, godt arbejdsmiljø i en dynamisk og toneangivende forening
 • Attraktive løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. november 2020 eller snarest muligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for konsulenter i Skolelederforeningen. Yderligere oplysninger om stillingen fås hos sekretariatschef Katrine Thomsen, kath@skolelederne.org eller telefon 2273 8495.

Mail din ansøgning via JOBINDEX/ QuickApply med CV og relevante dokumenter senest d. 16. september 2020. Det forventes, at vi holder jobsamtaler henholdsvis d. 24. september og d. 28. september 2020.  

Du skal være opmærksom på, at der vil være opgaver forbundet til jobsamtalen, samt at vi vil indhente referencer dog kun efter aftale med dig.

Skolelederforeningen er en faglig organisation for ca. 3.700 medlemmer, hvor hovedparten er skoleledere i folkeskolen. Foreningen har kontor centralt i København i Snaregade 10A. Foreningen har en stærk politisk profil og høj organisationsprocent.  Se mere på www.skolelederforeningen.org

Læs opslaget som PDF