Skolelederforeningen: Større frihed bør gælde alle skoler

Regeringen ønsker at sætte to kommuner helt fri på folkeskoleområdet i en prøveperiode. Skolelederforeningen peger på, at der er behov for større frihed for alle skoler.

”I Skolelederforeningen har vi længe peget på, at der på skoleområdet er behov for større tillid og mindre statslig og kommunal styring. Det er positivt, at man også politisk har øje for det. Vi mener dog klart, at den større frihed bør gælde for alle skoler."

Det siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, som en kommentar til dagens udmelding fra statsminister Mette Frederiksen (S) om, at regeringen vil sætte enkelte kommuner helt fri på folkeskoleområdet.

I sin tale under Folketingets åbning annoncerede statsministeren, at regeringen ønsker at give syv kommuner frihed på et udvalgt velfærdsområde - enten folkeskole-, dagtilbud- eller ældreområdet.

På folkeskoleområdet gælder det ifølge udmeldingen for Esbjerg og Holbæk.

"Vi behøver ikke lovgive om alt mellem himmel og jord", sagde statsminister Mette Frederiksen blandt i sin tale under åbningen af Folketinget i dag.

Claus Hjortdal hæfter sig ved, at det kun er få skoler, som i en forsøgsordning får øget frihed.

"Når man kun giver enkelte kommuner mere frihed, giver det et alt for smalt grundlag at vurdere effekten på. Samtidig vil der være 96 kommuner tilbage, som stadig vil være underlagt det, som Mette Frederiksen kalder lovgivning om alt mellem himmel og jord, fordi man politisk ikke har mod til at tage et større spring, siger Claus Hjortdal.

I sin tale forklarede Mette Frederiksen om forsøgsordningen således:

"Noget grundlæggende skal vi selvfølgelig stadig have på plads: At undervisning i Danmark er gratis, og at eleverne skal til afgangseksamen. Men det meste andet, det foreslår vi at fjerne. Det gælder minimumstimetal, elevplaner, klasselofter og nationale test - for bare at nævne nogle af de allersværeste eksempler," sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

"Ikke fordi det er dårlig lovgivning - alt det her er jeg selv tilhænger af. Ikke fordi det er forkerte hensyn, men fordi jeg synes, at tiden er kommet til, at vi tør at lægge et reelt ansvar ud lokalt. Så det er de enkelte institutioner, ledere, medarbejdere, borgerne, forældrene og pårørende, som får friheden. Til gengæld forpligter de sig til at levere bedre resultater end det, vores lovgivning har evnet og magtet. For med friheden, ja, der følger selvfølgelig også ansvaret."

Skolelederforeningen er parat til at tage ansvaret, fortæller Claus Hjortdal:

”I foreningen har vi allerede formuleret 40 konkrete forslag til afbureaukratisering og regelforenkling af folkeskolen – det er alle forslag, der er blevet til i samarbejde med foreningens medlemmer. Vi foreslår fx at afskaffe kvalitetsrapporten og i stedet indføre en kvalitetsdialog. Vi vil meget gerne tilbyde at indgå i en dialog med Esbjerg og Holbæk om vores forslag.”

De syv kommuner er - udover Esbjerg og Holbæk - Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart og Langeland, og der er ifølge statsministeren allerede indgået aftaler med de respektive borgmestre.

Skolelederforeningens forslag til mere tillid og mindre styring