Skolelederforeningen udskyder foreningens repræsentantskabsmøde samt lokale generalforsamlinger

Skolelederforeningens formandskab og hovedbestyrelse har i dag (11. marts 2020) besluttet, at der, på baggrund af de officielle udmeldinger fra offentlige myndigheder omkring coronavirus og arrangementer under 1000 deltagere, er opstået en force majeure situation, der sætter de gældende vedtægterne ud af kraft midlertidigt.

Skolelederforeningens repræsentantskabsmøde den 26. marts 2020

Det er derfor besluttet at udskyde Skolelederforeningens indvarslede ordinære repræsentantskabsmøde, der skulle have været afholdt den 26. marts 2020.

I den mellemliggende periode fra 1. april 2020 frem til afholdelse af det udskudte repræsentantskabsmøde, hvor der sker valg af ny hovedbestyrelse etc., vil Skolelederforeningen blive tegnet af det nuværende formandskab, der først er på valg i 2021.

Nyt møde vil blive indkaldt, så snart det igen bliver muligt.

Lokale generalforsamlinger

Skolelederforeningens samlede politiske ledelse anbefaler, at man lokalt beslutter at udskyde endnu ikke afholdte lokale generalforsamlinger, indtil det igen er muligt at indkalde til generalforsamling under hensyn til coronavirus udbruddet.

Orientering om udsættelse af foreningens repræsentantskabsmøde og ikke afholdte lokale generalforsamlinger er i dag udsendt skriftligt til foreningens lokale formænd/TR.